مشتاق افتتاح دفتر تهران اتحادیه حمل و نقل بین المللی جاده ای IRU هستیم

مشتاق افتتاح دفتر تهران اتحادیه حمل و نقل بین المللی جاده ای IRU هستیم

خیز بلند ایران برای ارتقاء جایگاه منطقه‌ای در حوزه حمل‌و‌نقل جاده‌ای معاون دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و...
به دنبال آموزش رانندگان با استفاده از ظرفیت های بین المللی و تجارب جهانی هستیم

به دنبال آموزش رانندگان با استفاده از ظرفیت های بین المللی و تجارب جهانی هستیم

به گزارش پرتال حمل و نقل، مهران قربانی مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در امور مطالعات راهبردی در اولین همایش علمی- تخصصی مشترک با اتحادیه...
اهم همکاری های سازمان راهداری با اتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده ای IRU

اهم همکاری های سازمان راهداری با اتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده ای IRU

به گزارش پرتال حمل و نقل، داریوش امانی رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در همایش علمی بین المللی مشترک با اتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده ای IRU به ...
با همکاری IRU به دنبال آموزش حرفه ای رانندگان هستیم

با همکاری IRU به دنبال آموزش حرفه ای رانندگان هستیم

با همکاری IRU به دنبال آموزش حرفه ای رانندگان هستیم به گزارش پرتال حمل و نقل، داریوش امانی رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در همایش علمی بین المللی ...