کاهش  82 میلیون مترمکعب حجم ذخایر آبی تهران

کاهش 82 میلیون مترمکعب حجم ذخایر آبی تهران

شبکه خبر- 21 آبان 1401- 16:00|طبسی رئیس اداره بهره برداری و نگهداری سد نم رود گفت: مجموع حجم ذخایر آبی سدهای پنجگانه و در دست بهره برداری شرکت آب منطقه ای ته...