اعتراف همسر رضا پهلوی برای دروغ سقوط

اعتراف همسر رضا پهلوی برای دروغ سقوط

یاسمین پهلوی همسر رضا پهلوی در تازه‌ترین صحبت‌های خود از برقراری نظام جمهوری اسلامی برای یکسال دیگر سخن گفته است، این درحالی است که بارها از سوی ضد...