حمایت از افشاگران فساد

حمایت از افشاگران فساد

در حال حاضر یکی از مباحث بسیار مهم و درخواست مردم، موضوع فساد و برخورد با آن است. به همین دلیل هم نمایندگان مجلس در نشست علنی روز یکشنبه 21 اسفند، کلیات طرح ...
تعهد وزیر به حمایت از گزارشگر فساد

تعهد وزیر به حمایت از گزارشگر فساد

وزارت اقتصاد و وزیر این وزارت خانه طبق دستورالعمل حمایت از گزارشگران فساد مکلف‌اند در جریان بررسی پرونده گزارش فساد از گزارشگر حمایت کنند و دستورالعمل م...
یک میلیارد پاداش گزارشگر فساد

یک میلیارد پاداش گزارشگر فساد

دو نوع پاداش‌ نقدی و غیر نقدی برای گزارشگران فساد در نظر گرفته شده است. رقم پاداش‌های نقدی، ۳ درصد از حجم فسادی که عایدی مالی برای دولت داشته باشد ...
چرا فساد بدون عایدی مالی کمتر پاداش می گیرد؟

چرا فساد بدون عایدی مالی کمتر پاداش می گیرد؟

طبق دستورالعمل سوت‌زنی به گزارشگران فسادهایی که برای دولت عایدی مالی نداشته باشند پاداش کم‌تری تعلق می‌گیرد.اما به گفته کارشناسان از آنجایی که...