ثبت ۱۷۷۷ شکایت با موضوع حمایت از تولید /تشکیل پرونده قضایی برای رضا کیانیان

ثبت ۱۷۷۷ شکایت با موضوع حمایت از تولید /تشکیل پرونده قضایی برای رضا کیانیان

مسعود ستایشی روز سه‌شنبه در آخرین نشست خبری در سال ۱۴۰۱ گفت: امسال یکهزار و ۷۷۷ شکایت با موضوع حمایت از تولید در سازمان بازرسی کل کشور مطرح شده و ۲۶ پرو...