کار تیمی واقعی چگونه محقق می شود؟

کار تیمی واقعی چگونه محقق می شود؟

در اپیزود چهارم آریتاک راجع به تیم وورک صحبت کردیم . اینکه برای پیاده سازی کار تیمی واقعی چه کارهایی باید انجام بشه و چه رویکردی اتخاذ بشه . وظایف اعضای تیم ...
نکات مهم کار تیمی در لیگ جت خراسان رضوی استاد هادی صائبی

نکات مهم کار تیمی در لیگ جت خراسان رضوی استاد هادی صائبی

استاد هادی صائبی رهیار لیگ جت خراسان رضوی در این ویدیو 7 نکته مهم و کاربردی در خصوص کار تیمی را ارئه می نمایند که به مخاطبین ویدیو و تیم های لیگ جت در این خص...