کاروانسرای باغ شیخ-ساوه-استان مرکزی

کاروانسرای باغ شیخ-ساوه-استان مرکزی

به عنوان یکی از ۵۴ کاروانسراهای ایران ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو کاروانسرای عبدالغفارخان یا کاروانسرای باغ شیخ در روستای باغ شیخ و در حدود ۸ کیلوم...