چشمه آب گرم در دل سنگ های آهکی

چشمه آب گرم در دل سنگ های آهکی

چشمه آب گرم در دل سنگ های آهکی
قطعی آب در آبخیزترین استان کشور

قطعی آب در آبخیزترین استان کشور

آب شرب شهرکرد، مرکز استان چهارمحال و بختیاری که از آن به عنوان آب‌خیزترین استان کشور یاد می‌شود، چند روزیست که قطع است؛ مسئله‌ای که علت آن گل&...
چشمه آب از درخت توت ۱۵۰ ساله می‌جوشد

چشمه آب از درخت توت ۱۵۰ ساله می‌جوشد

«چشمه‌ای آب» در دینوشا در پنج کیلومتری پودگوریستا پایتخت مونته‌نگرو قرار دارد. عمر این درخت ۱۵۰ سال برآورد شده است و کارشناسان و ساکنان...