راه اندازی مرکز نوآوری پژوهشگاه ارتباطات برای حمایت از نخبگان

راه اندازی مرکز نوآوری پژوهشگاه ارتباطات برای حمایت از نخبگان

رادیو جوان - 4 خرداد 1402 08:30| سید محمد رضوی زاده رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مرکز نوآوری پژوهشگاه در آینده نزدیک راه اندازی خواهد شد تا م...
حمایت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از نخبگان

حمایت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از نخبگان

شبکه سه- 3 خرداد 1402- 22:00 | رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه‌اندازی مرکز نوآوری این پژوهشگاه خبر داد. آقای رضوی زاده گفته این مرکز باه...
حمایت از پایان نامه های مرتبط با حوزه فناوری

حمایت از پایان نامه های مرتبط با حوزه فناوری

شبکه سه- 18 اردیبهشت 1402- 22:00| پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از پایان‌نامه‌های مرتبط با رفع نیازهای حوزه فناوری در کشور حمایت می‌کند.
تحویل ۱۳ پروژه پژوهشی به شرکت ارتباطات زیرساخت

تحویل ۱۳ پروژه پژوهشی به شرکت ارتباطات زیرساخت

شبکه یک - 29 فروردین 1401 - 08:00 | ۱۳ پروژه پژوهشی که به سفارش شرکت ارتباطات زیرساخت توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده بود، به صورت رسمی تح...
رونمایی از سند و برنامه نقشه راه هوش مصنوعی در کشور

رونمایی از سند و برنامه نقشه راه هوش مصنوعی در کشور

شبکه خبر- 11 بهمن 1400- 14:00 |یزدانیان رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هوش مصنوع موضوعی است که مورد توجه سیاست گذاران در کل دنیا قرار گرفته اس...