جزئیات پروژه عظیم ساخت ورزشگاه بزرگ تهران

جزئیات پروژه عظیم ساخت ورزشگاه بزرگ تهران

کیومرث هاشمی سرپرست وزارت ورزش و جوانان جزئیات پروژه عظیم ساخت ورزشگاه بزرگ در تهران را مطرح کرد.
تماشا کنید | تخریب، بیماری و مرگ؛ کانال پاناما چگونه ساخته شد؟ (قسمت اول)

تماشا کنید | تخریب، بیماری و مرگ؛ کانال پاناما چگونه ساخته شد؟ (قسمت اول)

کشف کنید که برای ساخت کانال پاناما چه چیزی لازم است، و چگونه این پروژه عظیم ساخت و ساز منطقه را تغییر داد.
تماشا کنید | تخریب، بیماری و مرگ؛ کانال پاناما چگونه ساخته شد؟ (قسمت دوم)

تماشا کنید | تخریب، بیماری و مرگ؛ کانال پاناما چگونه ساخته شد؟ (قسمت دوم)

کشف کنید که برای ساخت کانال پاناما چه چیزی لازم است، و چگونه این پروژه عظیم ساخت و ساز منطقه را تغییر داد.