26 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 13 خرداد ماه 1402

26 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 13 خرداد ماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 13 خرداد ماه 1402 | پادکست شماره 26 همکاران این پادکست خبری ( شماره 26 ) : گویندگان : همنوردان سایه رحمن نژاد، ...
رادیو مهرآوا تقدیم می کند: پادکست «موزه»

رادیو مهرآوا تقدیم می کند: پادکست «موزه»

گویندگان: عسل جعفری، فرشته فرح بخشیان، زینب صابرین، شهربانو نگین بابازاده| نویسنده: علیرضا شهبازی | تنظیم و تدوین و دبیربخش: زهراسادات رضوی | مسئول روابط عمو...
19 | یکشنبه ها اخبار کوهنوردی و صعودهای ورزشی | 27 فروردین ماه 1402

19 | یکشنبه ها اخبار کوهنوردی و صعودهای ورزشی | 27 فروردین ماه 1402

یکشنبه‌ها اخباری از جنس کوهنوردی و صعودهای ورزشی | 27 فروردین‌ماه 1402 | پادکست شماره 19 مهمترین خبرهای پادکست شماره 19: همنورد الناز رکابی ممنوع ...
20 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 9 اردیبهشت ماه 1402

20 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 9 اردیبهشت ماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 9 اردیبهشت ماه 1402 | پادکست شماره 20 همکاران این پادکست خبری ( شماره 20 ) : گویندگان : همنوردان سایه رحمن نژاد...
21 | یکشنبه ها اخبار کوهنوردی و صعودهای ورزشی | 10 اردیبهشت 1402

21 | یکشنبه ها اخبار کوهنوردی و صعودهای ورزشی | 10 اردیبهشت 1402

یکشنبه‌ها اخباری از جنس کوهنوردی و صعودهای ورزشی | 10 اردیبهشت 1402 | پادکست شماره 21 همکاران این پادکست خبری ( شماره 21 ) : گویندگان : همنوردان فاطمه ...
22 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 16 اردیبهشت ماه 1402

22 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 16 اردیبهشت ماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 16 اردیبهشت ماه 1402 | پادکست شماره 22 همکاران این پادکست خبری ( شماره 22 ) : گویندگان : همنوردان سایه رحمن نژا...
23 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 23 اردیبهشت ماه 1402

23 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 23 اردیبهشت ماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 23 اردیبهشت ماه 1402 | پادکست شماره 23 همکاران این پادکست خبری ( شماره 23 ) : گویندگان : همنوردان سایه رحمن نژا...
24 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 30 اردیبهشت ماه 1402

24 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 30 اردیبهشت ماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 30 اردیبهشت ماه 1402 | پادکست شماره 24 همکاران این پادکست خبری ( شماره 24 ) : گویندگان : همنوردان سایه رحمن نژا...
25 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 6 خرداد ماه 1402

25 | شنبه ها اخبار هلال احمر | 6 خرداد ماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 6 خرداد ماه 1402 | پادکست شماره 25 همکاران این پادکست خبری ( شماره 25 ) : گویندگان : همنوردان سایه رحمن نژاد، آ...
برگزیده اخبار یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
برگزیده اخبار یکصد و چهل و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و چهل و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و چهل و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
24 | شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 30 اردیبهشت ماه 1402

24 | شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 30 اردیبهشت ماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 30 اردیبهشت ماه 1402 | پادکست شماره 24 همکاران این پادکست خبری ( شماره 24 ) : گویندگان : همنوردان سایه رحمن نژا...
رادیو مهرآوا تقدیم می کند: پادکست «سفر زندگی»

رادیو مهرآوا تقدیم می کند: پادکست «سفر زندگی»

گویندگان: مرجان سالاری، سمیرا محمدی | نویسنده: فریبا نبوی طهرانی فر| تنظیم و تدوین و دبیربخش: زهراسادات رضوی | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم روابط عمومی...
رادیو مهرآوا تقدیم می کند: پادکست کتاب دوست مهربان

رادیو مهرآوا تقدیم می کند: پادکست کتاب دوست مهربان

گویندگان: اعظم امیدی، نهال حاجیان، نرگس قوامی، ندا قنبری | نویسنده: علیرضا شهبازی | تنظیم و تدوین و دبیربخش: زهراسادات رضوی | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | ...
19 | یکشنبه ها اخباری از جنس کوهنوردی و صعودهای ورزشی | 27 فروردین ماه 1402

19 | یکشنبه ها اخباری از جنس کوهنوردی و صعودهای ورزشی | 27 فروردین ماه 1402

یکشنبه‌ها اخباری از جنس کوهنوردی و صعودهای ورزشی | 27 فروردین‌ماه 1402 | پادکست شماره 19 مهمترین خبرهای پادکست شماره 19: همنورد الناز رکابی ممنوع ...
20 | شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 9 اردیبهشت ماه 1402

20 | شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 9 اردیبهشت ماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 9 اردیبهشت ماه 1402 | پادکست شماره 20 همکاران این پادکست خبری ( شماره 20 ) : گویندگان : همنوردان سایه رحمن نژاد...
21 | یکشنبه ها اخباری از جنس کوهنوردی و صعودهای ورزشی | 10 اردیبهشت 1402

21 | یکشنبه ها اخباری از جنس کوهنوردی و صعودهای ورزشی | 10 اردیبهشت 1402

یکشنبه‌ها اخباری از جنس کوهنوردی و صعودهای ورزشی | 10 اردیبهشت 1402 | پادکست شماره 21 همکاران این پادکست خبری ( شماره 21 ) : گویندگان : همنوردان فاطمه ...
22 | شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 16 اردیبهشت ماه 1402

22 | شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 16 اردیبهشت ماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 16 اردیبهشت ماه 1402 | پادکست شماره 22 همکاران این پادکست خبری ( شماره 22 ) : گویندگان : همنوردان سایه رحمن نژا...
23 | شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 23 اردیبهشت ماه 1402

23 | شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 23 اردیبهشت ماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 23 اردیبهشت ماه 1402 | پادکست شماره 23 همکاران این پادکست خبری ( شماره 23 ) : گویندگان : همنوردان سایه رحمن نژا...
شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 16 اردیبهشت ماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 16 اردیبهشت ماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 16 اردیبهشت ماه 1402 | پادکست شماره 22 همکاران این پادکست خبری ( شماره 22 ) : گویندگان : همنوردان سایه رحمن نژا...
شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 23 اردیبهشت ماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 23 اردیبهشت ماه 1402

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 23 اردیبهشت ماه 1402 | پادکست شماره 23 همکاران این پادکست خبری ( شماره 23 ) : گویندگان : همنوردان سایه رحمن نژا...
اخبار هلال احمر و اورژانس | پادکست شماره 22

اخبار هلال احمر و اورژانس | پادکست شماره 22

شنبه ها اخباری از جنس هلال احمر و اورژانس | 16 اردیبهشت ماه 1402؛ همکاران این پادکست خبری ( شماره 22 ) : گویندگان : همنوردان سایه رحمن نژاد، آیدا زمانی؛ گر...
برگزیده اخبار یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
اخبار کوهنوردی و صعودهای ورزشی | پادکست شماره 21

اخبار کوهنوردی و صعودهای ورزشی | پادکست شماره 21

یکشنبه‌ها اخباری از جنس کوهنوردی و صعودهای ورزشی | 10 اردیبهشت 1402 همکاران این پادکست خبری ( شماره 21 ) : گویندگان : همنوردان فاطمه طرقه، سیدقاسم میرس...
اخبار هلال احمر و اورژانس | پادکست شماره 20

اخبار هلال احمر و اورژانس | پادکست شماره 20

اخبار هلال احمر و اورژانس | پادکست شماره 20
برگزیده اخبار یکصد و چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
رادیو مهرآوا تقدیم می کند: پادکست بزرگداشت سعدی شیرازی

رادیو مهرآوا تقدیم می کند: پادکست بزرگداشت سعدی شیرازی

گویندگان: مرجان سالاری، مریم خرسندی بابایی، زهراسادات رضوی، زهره حمزه پور | نویسنده: علیرضا شهبازی | تنظیم و تدوین و دبیربخش: زهراسادات رضوی | مسئول روابط عم...
رادیو مهرآوا تقدیم می کند: پادکست «قوی باش»

رادیو مهرآوا تقدیم می کند: پادکست «قوی باش»

گوینده دلنوشته ها: کمال کمال زاده | نویسنده دلنوشته ها: فریبا نبوی طهرانی فر | دکلمه شعر: اعظم نویدی | شعر از: دانیال ظهرابی | تنظیم و تدوین و دبیربخش: زهراس...
یکشنبه ها اخباری از جنس کوهنوردی و صعودهای ورزشی | 27 فروردین ماه 1402

یکشنبه ها اخباری از جنس کوهنوردی و صعودهای ورزشی | 27 فروردین ماه 1402

مهمترین خبرهای پادکست شماره 19: همنورد الناز رکابی ممنوع الخروج شد سنگنوردان قزوینی به اردوی تمرینی کشور روسیه اعزام شدند بیش از چهل هزار نفر در دوره های آمو...
رادیو مهرآوا تقدیم می کند: پادکست «تنها نیستیم»

رادیو مهرآوا تقدیم می کند: پادکست «تنها نیستیم»

گویندگان: رضا مشایخی، اعظم امیدی، نرگس قوامی، آذرسادات میرشاه ولد | نویسنده: علیرضا شهبازی | تنظیم و تدوین و دبیربخش: زهراسادات رضوی | مسئول روابط عمومی: زهر...
رادیو مهرآوا تقدیم می کند: پادکست «سیزده بدر»

رادیو مهرآوا تقدیم می کند: پادکست «سیزده بدر»

گویندگان: مرجان سالاری، ندا قنبری، مهیا متین فر، مریم احمدوند | نویسنده: علیرضا شهبازی | تنظیم و تدوین و دبیربخش: زهراسادات رضوی | مسئول روابط عمومی: زهرا رض...
رادیو مهرآوا تقدیم می کند: پادکست «عید دیدنی»

رادیو مهرآوا تقدیم می کند: پادکست «عید دیدنی»

گویندگان: سمیرا محمدی، فائزه آذرپیرا، نرگس قوامی، آذرسادات میرشاه | نویسنده: علیرضا شهبازی | تنظیم و تدوین و دبیربخش: زهراسادات رضوی | مسئول روابط عمومی: زهر...
رادیو مهرآوا تقدیم می کند: پادکست «بوی بهار»

رادیو مهرآوا تقدیم می کند: پادکست «بوی بهار»

گویندگان: محمدرضا جعفری، مهیا متین فر، شقایق مهرابی، نرگس قوامی | نویسنده: علیرضا شهبازی | تنظیم و تدوین و دبیربخش: زهراسادات رضوی | مسئول روابط عمومی: زهرا ...
رادیو مهرآوا تقدیم می کند: پادکست «بازآمدن بهار»

رادیو مهرآوا تقدیم می کند: پادکست «بازآمدن بهار»

گویندگان: آذرسادات میرشاه، کمال کمال زاده | نویسنده: فریبا طهرانی | تنظیم و تدوین و دبیربخش: زهراسادات رضوی | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم روابط عمومی:...
رادیو مهرآوا تقدیم می کند: پادکست «هفت سین»

رادیو مهرآوا تقدیم می کند: پادکست «هفت سین»

گویندگان: سمیرا محمدی، مرجان سالاری، ندا قنبری، مریم خرسندی بابایی | نویسنده: علیرضا شهبازی | تنظیم و تدوین و دبیربخش: زهراسادات رضوی | مسئول روابط عمومی: زه...
رادیو مهرآوا تقدیم می کند: پادکست «سال نو»

رادیو مهرآوا تقدیم می کند: پادکست «سال نو»

گویندگان: مریم احمدوند، آذرسادات میرشاه، زهره حمزه پور، عسل جعفری | نویسنده: علیرضا شهبازی | تنظیم و تدوین و دبیربخش: زهراسادات رضوی | مسئول روابط عمومی: زهر...
برگزیده اخبار یکصد و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
برگزیده اخبار یکصد و دومین امین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و دومین امین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و دومین امین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
پادکست گرامی داشت زبان فارسی | رادیو مهرآوا

پادکست گرامی داشت زبان فارسی | رادیو مهرآوا

گویندگان: رضا مشایخی، ندا قنبری، شقایق مهرابی، فرشته فرح بخشیان، مینا مسلمی، مریم احمدوند | نویسنده: علیرضا شهبازی | تنظیم و تدوین و دبیربخش: زهراسادات رضوی ...
پادکست عشق یعنی...| رادیو مهرآوا

پادکست عشق یعنی...| رادیو مهرآوا

گویندگان: فاطمه دهقان حداد، ناهید سعیدا، مینا مسلمی، فرشته فرح بخشیان، فهیمه عربی | اشعار: زهراسادات رضوی، حمید مصدق، مینا مسلمی، مرضیه اسفندیاری| تنظیم و تد...
پادکست آیین و جشن سپندارمزگان | رادیو مهرآوا

پادکست آیین و جشن سپندارمزگان | رادیو مهرآوا

نویسندگان: زهراسادات رضوی، خدیجه عطائی | گویندگان متن: مریم خرسندی، مهیا متین فر، عسل جعفری، کمال کمال زاده، سمیرا نخعی، ناهید سعیدا| تنظیم و تدوین و دبیربخش...
برگزیده اخبار یکصد و سی امین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و سی امین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و سی امین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
پادکست روز عشق و ولنتاین | رادیو مهرآوا

پادکست روز عشق و ولنتاین | رادیو مهرآوا

نویسندگان: مریم احمدوند، خدیجه عطائی | گویندگان متن: مرجان سالاری، مریم احمدوند، آذر (آیلا) میرشاه ولد، مینا مسلمی| تنظیم و تدوین و دبیربخش: زهراسادات رضوی |...
برگزیده اخبار یکصد و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
برگزیده اخبار یکصد و بیست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و بیست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و بیست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
پادکست روز پدر | رادیو مهرآوا

پادکست روز پدر | رادیو مهرآوا

نویسندگان: مریم احمدوند، زهرا سادات رضوی، زهرا ضیایی | گویندگان متن: مریم احمدوند، زهراسادات رضوی، اعظم نویدی، آذرسادات میرشاه ولد| تنظیم و تدوین و دبیربخش: ...
پادکست به بهانه زادروز فردوسی | رادیو مهرآوا

پادکست به بهانه زادروز فردوسی | رادیو مهرآوا

دکلمه اشعار: زهراسادات رضوی | گویندگان متن: عسل جعفری و مهیا متین فر | تنظیم و تدوین و دبیربخش: زهراسادات رضوی | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم روابط عمو...
برگزیده اخبار یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران