تداوم روند صعودی تسهیلات اعطایی ونوین

تداوم روند صعودی تسهیلات اعطایی ونوین

بانک اقتصاد نوین در دومین ماه از سال جاری از بخش تسهیلات اعطایی خود به درآمد ۲ هزار و ۲۴۹ میلیاردتومانی دست پیدا کرد.
تسهیلات اعطایی"ونوین" به بالاترین سطح خود در دو سال اخیر رسید

تسهیلات اعطایی"ونوین" به بالاترین سطح خود در دو سال اخیر رسید

بانک اقتصاد نوین در اسفندماه ۱۴۰۱ به درآمد ۲ هزار و ۵۱۹ میلیاردتومانی رسید.
ادامه روند روبه جلو در "ونوین"

ادامه روند روبه جلو در "ونوین"

"ونوین" در بهمن‌ماه توانست رکورد جدید از خود بر جای بگذارد و رکورد درآمد حاصل شده از تسهیلات اعطایی خود را در سال جاری پشت سر بگذارد و در بهمن...
«مرابحه»، درآمدزاترین بخش "ونوین" نام گرفت

«مرابحه»، درآمدزاترین بخش "ونوین" نام گرفت

ثبات در "ونوین"؛ تسهیلات اعطایی به ثبت رسیده بانک اقتصاد نوین در دهمین ماه از سال جاری نسبت به تسهیلات وصولی بیشتر بود.
برگشت" ونوین " به مدار صعودی

برگشت" ونوین " به مدار صعودی

بانک اقتصاد نوین محقق کرد؛ میزان پرداختی‌های تجمیعی بانک اقتصاد نوین، جهت سود سپرده سرمایه‌گذاری در نهمین ماه از سال جاری برابر با ۱۵ هزار میلیارد ...
رشد درآمد تسهیلات اعطایی "ونوین" در چهارمین ماه متوالی

رشد درآمد تسهیلات اعطایی "ونوین" در چهارمین ماه متوالی

بانک اقتصاد نوین به تراز مثبت ۱۲ درصدی رسید؛ بیشترین درآمدزایی که بانک اقتصاد نوین در آبان ماه سال جاری از بخش تسهیلات اعطایی مربوط به بخش مرابحه و خرید دین ...
ثبت تراز مثبت ۹ درصدی "ونوین" در مهرماه

ثبت تراز مثبت ۹ درصدی "ونوین" در مهرماه

درآمد تهسلات اعطایی بانک اقتصاد نوین ۳ درصد افزایش پیدا کرد؛ مجموع درآمد تجمیعی بانک اقتصاد نوین از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۳ هزار میلیارد تومان به ...
"ونوین" به تراز مثبت ۷ درصدی رسید

"ونوین" به تراز مثبت ۷ درصدی رسید

"ونوین" به تراز مثبت ۷ درصدی رسید
رشد سالانه درآمد تیرماه "ونوین"

رشد سالانه درآمد تیرماه "ونوین"

رشد سالانه درآمد تیرماه "ونوین"
ثبت تراز مثبت ۱۴ درصدی توسط "ونوین"

ثبت تراز مثبت ۱۴ درصدی توسط "ونوین"

ثبت تراز مثبت ۱۴ درصدی توسط "ونوین"
اردیبهشت "ونوین" با ۶ درصد تراز مثبت همراه شد

اردیبهشت "ونوین" با ۶ درصد تراز مثبت همراه شد

اردیبهشت "ونوین" با ۶ درصد تراز مثبت همراه شد
روند افزایشی درآمد ماهانه "ونوین" در اسفند ماه

روند افزایشی درآمد ماهانه "ونوین" در اسفند ماه

روند افزایشی درآمد ماهانه "ونوین" در اسفند ماه
ثبت تراز مثبت از سوی "ونوین" در بهمن‌ماه

ثبت تراز مثبت از سوی "ونوین" در بهمن‌ماه

ثبت تراز مثبت از سوی "ونوین" در بهمن‌ماه