ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی ، کارشناس هواشناسی کشور" در رادیو سرو 1401/08/01

ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی ، کارشناس هواشناسی کشور" در رادیو سرو 1401/08/01

ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی ، کارشناس هواشناسی کشور " در رادیو سرو ،مورخ 1401/08/01وضعیت جوی، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سام...
ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی ، کارشناس هواشناسی کشور" در رادیو سرو 1401/07/27

ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی ، کارشناس هواشناسی کشور" در رادیو سرو 1401/07/27

ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی ، کارشناس هواشناسی کشور " در رادیو سرو ،مورخ 1401/07/27وضعیت جوی، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سام...
ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی" در رادیو سرو ،مورخ 1401/07/26

ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی" در رادیو سرو ،مورخ 1401/07/26

ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی ، کارشناس هواشناسی کشور " در رادیو سرو ،مورخ 1401/07/26وضعیت جوی، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سا...
وضعیت فرودگاه استانبول در پی تغییرات آب و هوایی

وضعیت فرودگاه استانبول در پی تغییرات آب و هوایی

️روابط عمومی فرودگاه در اطلاعیه‌ای از قطع موقت عملیات در فرودگاه برای عدم تاثیر سو وضعیت جوی بر ایمنی پروازها خبر داد. : نيک رو : https:/...