شمیم مهربانی در وحیدیه شهریار

شمیم مهربانی در وحیدیه شهریار

شبکه پنج- 26 اسفند 1401- 18:00| یک خیر اهل شهریار با ساخت 9 واحد مسکونی در شهر وحدیه این واحدها را در اختیار زوج‌های جوان نیازمند و معلول قرار داد.
نمایش مذهبی  خورشید کاروان به کارگردانی سعید یعقوبلو

نمایش مذهبی خورشید کاروان به کارگردانی سعید یعقوبلو

نمایش مذهبی خورشید کاروان در سالن همایش خلیج فارس وحیدیه شهریار به کارگردانی سعید یعقوبلو با حضور هنرمندان شهریاری
نمایش مذهبی  خورشید کاروان در سالن همایش خلیج فارس وحیدیه شهریار

نمایش مذهبی خورشید کاروان در سالن همایش خلیج فارس وحیدیه شهریار

نمایش مذهبی خورشید کاروان در سالن همایش خلیج فارس وحیدیه شهریار به کارگردانی سعید یعقوبلو با حضور هنرمندان شهریاری