بررسی نماد های "والبر"، "کاسپین" و "دفارا"

بررسی نماد های "والبر"، "کاسپین" و "دفارا"

در هفتمین قسمت از نشست مهرماه صنعت دارویی با همکاری همیار سرمایه و کارگزاری مبین سرمایه، مهرناز سلطانی (مدیرعامل مجموعه همیار سرمایه) و فرید عباسی (تحلیلگر م...