گمرک/ تسهیلات واردات موقت و تسهیلات صادرات موقت

گمرک/ تسهیلات واردات موقت و تسهیلات صادرات موقت

گمرک/ تسهیلات واردات موقت و تسهیلات صادرات موقت
آشنایی با واردات موقت

آشنایی با واردات موقت

این وبینار در تاریخ 3 بهمن 1400 با حضور دکتر افشین صادقی برگزار شد.
آشنایی با واردات موقت جهت پردازش

آشنایی با واردات موقت جهت پردازش

این وبینار در تاریخ 3 بهمن 1400 با حضور دکتر افشین صادقی برگزار شد.