ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی کشور " مورخ ۱۴۰۱/11/05

ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی کشور " مورخ ۱۴۰۱/11/05

ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی کشور " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/11/05، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سامانه ۰۲۱۷۷۳۰...
ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی کشور" در رادیو سرو1401/11/04

ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی کشور" در رادیو سرو1401/11/04

ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی کشور " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/11/04، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سامانه ۰۲۱۷۷۳۰...
ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی، کارشناس هواشناسی کشور" در رادیو سرو1401/11/02

ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی، کارشناس هواشناسی کشور" در رادیو سرو1401/11/02

ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی، کارشناس هواشناسی کشور " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/11/02، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سامانه ۰۲۱۷۷۳...
ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی، کارشناس هواشناسی کشور" در رادیو سرو1401/11/01

ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی، کارشناس هواشناسی کشور" در رادیو سرو1401/11/01

ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی، کارشناس هواشناسی کشور " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/11/01، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سامانه ۰۲۱۷۷۳...
ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی ، کارشناس هواشناسی کشور" در رادیو سرو 1401/10/28

ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی ، کارشناس هواشناسی کشور" در رادیو سرو 1401/10/28

ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی کشور " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/10/28، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سامانه ۰۲۱۷۷۳۰...
صبحانه ایرانی: میزان بارش در هفته های اخیر

صبحانه ایرانی: میزان بارش در هفته های اخیر

شبکه دو - 28 دی 1401- 07:10| احمد وظیفه رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی در ارتباط تلفنی با برنامه «صبحانه ایرانی» گفت: میزان...
هشدار نارنجی  برای ایجاد سیلاب در جنوب کشور

هشدار نارنجی برای ایجاد سیلاب در جنوب کشور

شبکه دو - 27 دی 1401- 20:30| سازمان هواشناسی درباره سیلاب و ایجاد روان آب در استان‌های جنوبی کشور هشدار نارنجی صادر کرد.
ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی ، کارشناس هواشناسی کشور" در رادیو سرو 1401/10/27

ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی ، کارشناس هواشناسی کشور" در رادیو سرو 1401/10/27

ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی کشور " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/10/27، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سامانه ۰۲۱۷۷۳۰...
کاهش دما و سرمای شدید هوای کشور

کاهش دما و سرمای شدید هوای کشور

شبکه خبر - 23 دی 1401- 19:00| در شبانه‌روز گذشته بیش از 450 ایستگاه هواشناسی در شهرهای مختلف گزارش یخبندان و هوای بسیار سرد را ثبت کردند این گسترده&zwn...
ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی ، کارشناس هواشناسی کشور" در رادیو سرو 1401/10/21

ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی ، کارشناس هواشناسی کشور" در رادیو سرو 1401/10/21

ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی، کارشناس هواشناسی کشور " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/10/21، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سامانه ۰۲۱۷۷۳...
ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی ، کارشناس هواشناسی کشور" در رادیو سرو 1401/10/18

ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی ، کارشناس هواشناسی کشور" در رادیو سرو 1401/10/18

ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی کشور " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/10/18، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سامانه ۰۲۱۷۷۳۰...
هشدار درباره بحران خشکسالی در استان تهران

هشدار درباره بحران خشکسالی در استان تهران

شبکه پنج - 15 دی 1401- 18:00| استان تهران هم‌اکنون یکی از خشک‌ترین دوره‌های خود در 54 سال گذشته را سپری میکند به گفته رئیس مرکز اقلیم و مدیری...
ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی ، کارشناس هواشناسی کشور" در رادیو سرو 1401/10/14

ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی ، کارشناس هواشناسی کشور" در رادیو سرو 1401/10/14

ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی ، کارشناس هواشناسی کشور " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/10/14، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سامانه ۰۲۱۷۷...
ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی ، کارشناس هواشناسی کشور" در رادیو سرو 1401/10/12

ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی ، کارشناس هواشناسی کشور" در رادیو سرو 1401/10/12

ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی ، کارشناس هواشناسی کشور " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/10/12، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سامانه ۰۲۱۷۷...
ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی ، کارشناس هواشناسی کشور" در رادیو سرو 1401/10/11

ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی ، کارشناس هواشناسی کشور" در رادیو سرو 1401/10/11

ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی کشور " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/10/11، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سامانه ۰۲۱۷۷۳۰...
ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی ، کارشناس هواشناسی کشور" در رادیو سرو 1401/10/10

ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی ، کارشناس هواشناسی کشور" در رادیو سرو 1401/10/10

ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی کشور " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/10/10، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سامانه ۰۲۱۷۷۳۰...
ارتباط تلفنی با " خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور "  ،مورخ ۱۴۰۱/10/07

ارتباط تلفنی با " خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور " ،مورخ ۱۴۰۱/10/07

ارتباط تلفنی با " خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/10/07، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو عدد شماره 3 را به سامانه ...
ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی ، کارشناس هواشناسی کشور" در رادیو سرو 1401/10/۰5

ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی ، کارشناس هواشناسی کشور" در رادیو سرو 1401/10/۰5

ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی ، کارشناس هواشناسی کشور " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/10/۰5، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سامانه ۰۲۱۷۷...
ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی ، کارشناس هواشناسی کشور" در رادیو سرو 1401/10/5

ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی ، کارشناس هواشناسی کشور" در رادیو سرو 1401/10/5

ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی ، کارشناس هواشناسی کشور " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/10/5، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سامانه ۰۲۱۷۷۳...
ارتباط تلفنی با " خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور "  ،مورخ ۱۴۰۱/10/04

ارتباط تلفنی با " خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور " ،مورخ ۱۴۰۱/10/04

ارتباط تلفنی با " خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/10/04، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو عدد شماره 3 را به سامانه ...
ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور "مورخ ۱۴۰۱/10/۰3

ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور "مورخ ۱۴۰۱/10/۰3

ارتباط تلفنی با " خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/1۰/۰3، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو عدد شماره 3 را به سامانه...
ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور "مورخ ۱۴۰۱/10/3

ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور "مورخ ۱۴۰۱/10/3

ارتباط تلفنی با " خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/1۰/3، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو عدد شماره 3 را به سامانه ...
ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور "مورخ ۱۴۰۱/۰9/30

ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور "مورخ ۱۴۰۱/۰9/30

ارتباط تلفنی با " خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/۰9/30، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو عدد شماره 3 را به سامانه...
ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور "مورخ ۱۴۰۱/۰9/۲۹

ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور "مورخ ۱۴۰۱/۰9/۲۹

ارتباط تلفنی با " خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/۰9/۲۹، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو عدد شماره 3 را به سامانه ...
ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور "مورخ ۱۴۰۱/۰9/28

ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور "مورخ ۱۴۰۱/۰9/28

ارتباط تلفنی با " خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/۰9/28، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو عدد شماره 3 را به سامانه...
ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور "مورخ ۱۴۰۱/۰9/27

ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور "مورخ ۱۴۰۱/۰9/27

ارتباط تلفنی با " خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/۰9/27، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو عدد شماره 3 را به سامانه...
ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور "مورخ ۱۴۰۱/۰9/26

ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور "مورخ ۱۴۰۱/۰9/26

ارتباط تلفنی با " خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/۰9/26، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو عدد شماره 3 را به سامانه...
ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور "مورخ ۱۴۰۱/۰9/22

ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور "مورخ ۱۴۰۱/۰9/22

ارتباط تلفنی با " خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/۰9/22، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو عدد شماره 3 را به سامانه ...
ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور "مورخ ۱۴۰۱/۰9/21

ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور "مورخ ۱۴۰۱/۰9/21

ارتباط تلفنی با " خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/۰9/21، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو عدد شماره 3 را به سامانه ...
یک روز مکالمه رایگان برای جبران اشتباه فنی همراه اول

یک روز مکالمه رایگان برای جبران اشتباه فنی همراه اول

شبکه یک - 16 آذر 1401- 14:00|حکاکان مدیرکل ارتباطات همراه اول گفت: اپراتور همراه اول تصمیم گرفته است، برای جبران خطای فنی، یک روز مکالمه رایگان به هموطنان ه...
ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی کشور"مورخ 1401/09/16

ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی کشور"مورخ 1401/09/16

ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور"در رادیو سرو مورخ 1401/09/16 ،جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سامانه ۰۲۱...
ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی"در رادیو سرو، مورخ 1401/09/15

ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی"در رادیو سرو، مورخ 1401/09/15

ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور"در رادیو سرو مورخ 1401/09/15 ،جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سامانه ۰۲۱...
ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور "مورخ ۱۴۰۱/۰9/14

ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور "مورخ ۱۴۰۱/۰9/14

ارتباط تلفنی با " خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/۰9/14، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو عدد شماره 3 را به سامانه...
ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور "مورخ ۱۴۰۱/۰9/13

ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور "مورخ ۱۴۰۱/۰9/13

ارتباط تلفنی با " خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/۰9/13، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو عدد شماره 3 را به سامانه...
ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور "مورخ ۱۴۰۱/۰9/12

ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور "مورخ ۱۴۰۱/۰9/12

ارتباط تلفنی با " خانم گودری،ز کارشناس سازمان هواشناسی کشور " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/۰9/12، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو عدد شماره 3 را به سامانه...
ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور "مورخ ۱۴۰۱/۰9/09

ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور "مورخ ۱۴۰۱/۰9/09

ارتباط تلفنی با " خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/۰9/09، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو عدد شماره 3 را به سامانه...
ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی"در رادیو سرو، مورخ 1401/09/08

ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی"در رادیو سرو، مورخ 1401/09/08

ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور"در رادیو سرو مورخ 1401/09/08 ،جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سامانه ۰۲۱...
ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی"در رادیو سرو، مورخ 1401/09/07

ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی"در رادیو سرو، مورخ 1401/09/07

ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور"در رادیو سرو مورخ 1401/09/07 ،جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سامانه ۰۲۱...
ارتباط تلفنی با ""خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی"در رادیو سرو، مورخ 1401/09/07

ارتباط تلفنی با ""خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی"در رادیو سرو، مورخ 1401/09/07

ارتباط تلفنی با ""خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور"در رادیو سرو مورخ 1401/09/07 ،جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به ساما...
ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی"در رادیو سرو، مورخ 1401/09/06

ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی"در رادیو سرو، مورخ 1401/09/06

ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور"در رادیو سرو مورخ 1401/09/06 ،جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سامانه ۰۲۱...
ارتباط تلفنی با ""خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی"در رادیو سرو، مورخ 1401/09/05

ارتباط تلفنی با ""خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی"در رادیو سرو، مورخ 1401/09/05

ارتباط تلفنی با ""خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور"در رادیو سرو مورخ 1401/09/05 ،جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به ساما...
ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی، کارشناس هواشناسی"در رادیو سرو، مورخ 1401/09/02

ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی، کارشناس هواشناسی"در رادیو سرو، مورخ 1401/09/02

ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور"در رادیو سرو مورخ 1401/09/02 ،جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سامانه ۰۲...
ارتباط تلفنی با ""خانم گودرزی، کارشناس هواشناسی"در رادیو سرو، مورخ 1401/09/02

ارتباط تلفنی با ""خانم گودرزی، کارشناس هواشناسی"در رادیو سرو، مورخ 1401/09/02

ارتباط تلفنی با ""خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور"در رادیو سرو مورخ 1401/09/02 ،جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سام...
ارتباط تلفنی با ""خانم گودرزی، کارشناس هواشناسی"در رادیو سرو، مورخ 1401/09/01

ارتباط تلفنی با ""خانم گودرزی، کارشناس هواشناسی"در رادیو سرو، مورخ 1401/09/01

ارتباط تلفنی با ""خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور"در رادیو سرو مورخ 1401/09/01 ،جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سام...
ارتباط ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور" 1401/08/30

ارتباط ارتباط تلفنی با "خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور" 1401/08/30

ارتباط تلفنی با ""خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور"در رادیو سرو مورخ 1401/08/30 ،جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سام...
ارتباط تلفنی با "آقای اصغری ، کارشناس هواشناسی کشور" در رادیو سرو 1401/08/28

ارتباط تلفنی با "آقای اصغری ، کارشناس هواشناسی کشور" در رادیو سرو 1401/08/28

ارتباط تلفنی با "آقای اصغری، کارشناس هواشناسی کشور " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/۰۸/28، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سامانه ۰۲۱۷۷۳۰...
ارتباط تلفنی با "خانم جعفری ، کارشناس هواشناسی کشور" در رادیو سرو 1401/08/25

ارتباط تلفنی با "خانم جعفری ، کارشناس هواشناسی کشور" در رادیو سرو 1401/08/25

ارتباط تلفنی با "خانم جعفری، کارشناس هواشناسی کشور " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/۰۸/25، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سامانه ۰۲۱۷۷۳۰...
ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی ، کارشناس هواشناسی کشور" در رادیو سرو 1401/08/24

ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی ، کارشناس هواشناسی کشور" در رادیو سرو 1401/08/24

ارتباط تلفنی با "خانم رفیعی ، کارشناس هواشناسی کشور " در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/۰۸/24، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شماره 3 را به سامانه ۰۲۱۷۷۳...