داروهای جدید درمان هموفیلی تحت پوشش بیمه قرار گرفت

داروهای جدید درمان هموفیلی تحت پوشش بیمه قرار گرفت

شبکه خبر- 4 خرداد 1402- 17:30 | آقای ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: امسال داروهای جدیدی برای بیماران هموفیلی با هدف کاهش پرداخت از جیب بیماران با پوشش...