دهمین همایش بانکداری الکترونیک

دهمین همایش بانکداری الکترونیک

شبکه یک- 29 آبان 1402-21:00| رئیس کل بانک مرکزی گفت: ارز یک کالای عمومی و متعلق به همه است بنابراین باید تمام ارزها به داخل کشور برگردد. آقای فرزین همچنین گ...
نهمین همایش بانکداری الکترونیک

نهمین همایش بانکداری الکترونیک

شبکه یک - 1 اسفند 1401- 14:00 پعیسی زارع پور وزیر ارتباطات در «نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت» گفت: 93 درصد خدمات دستگاه های دو...
وزیر ارتباطات: بانک ها از فناوری های بانکداری باز استفاده کنند

وزیر ارتباطات: بانک ها از فناوری های بانکداری باز استفاده کنند

شبکه خبر- 1 اسفند 1401- 10:15| پخش زنده سخنان عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت. وزیر ارتباطات از مدیران بانک ه...