تجمع مردم مقابل هتل اسپیناس پالاس برای دیدن رونالدو

تجمع مردم مقابل هتل اسپیناس پالاس برای دیدن رونالدو

تجمع مردم برای دیدن ستاره‌های گران‌قیمت النصر مقابل هتل اسپیناس تهران را ببیند.
قسمت۱: گفتگو با قاسم فدایی پور، مدیرعامل کیهان تجارت کسرا

قسمت۱: گفتگو با قاسم فدایی پور، مدیرعامل کیهان تجارت کسرا

برگزاری گردهمایی فروشندگان برتر مانیتور کشور توسط بهین تکنولوژی در تاریخ شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ در سالن امیران هتل اسپیناس پالاس با حضور دهها نماینده از استان&zwn...
قسمت 2: گفتگو با فرزاد وطن خواه، مدیرعامل شرکت البرز کامپیوتر

قسمت 2: گفتگو با فرزاد وطن خواه، مدیرعامل شرکت البرز کامپیوتر

برگزاری گردهمایی فروشندگان برتر مانیتور کشور توسط بهین تکنولوژی در تاریخ شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ در سالن امیران هتل اسپیناس پالاس با حضور دهها نماینده از استان&zwn...
قسمت 3: گفتگو با کامران سلیمی، مدیرعامل شرکت رامک از کرمانشاه

قسمت 3: گفتگو با کامران سلیمی، مدیرعامل شرکت رامک از کرمانشاه

برگزاری گردهمایی فروشندگان برتر مانیتور کشور توسط بهین تکنولوژی در تاریخ شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ در سالن امیران هتل اسپیناس پالاس با حضور دهها نماینده از استان&zwn...
قسمت 4:گفتگو با مریم فراهانی، مدیر شرکت کامپیوتری آسمان

قسمت 4:گفتگو با مریم فراهانی، مدیر شرکت کامپیوتری آسمان

برگزاری گردهمایی فروشندگان برتر مانیتور کشور توسط بهین تکنولوژی در تاریخ شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ در سالن امیران هتل اسپیناس پالاس با حضور دهها نماینده از استان&zwn...
قسمت 5: گفتگو با مجتبی سلاح ورزی، مدیرفروش شرکت فرهنگ

قسمت 5: گفتگو با مجتبی سلاح ورزی، مدیرفروش شرکت فرهنگ

برگزاری گردهمایی فروشندگان برتر مانیتور کشور توسط بهین تکنولوژی در تاریخ شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ در سالن امیران هتل اسپیناس پالاس با حضور دهها نماینده از استان&zwn...
قسمت 6: گفتگو با میلاد افتخاری، سرپرست بخش کامپوننت دیجیکالا

قسمت 6: گفتگو با میلاد افتخاری، سرپرست بخش کامپوننت دیجیکالا

برگزاری گردهمایی فروشندگان برتر مانیتور کشور توسط بهین تکنولوژی در تاریخ شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ در سالن امیران هتل اسپیناس پالاس با حضور دهها نماینده از استان&zwn...
قسمت 7:گفتگو بامحمدحسن فلکیان، مدیرعامل شرکت مادی زد

قسمت 7:گفتگو بامحمدحسن فلکیان، مدیرعامل شرکت مادی زد

برگزاری گردهمایی فروشندگان برتر مانیتور کشور توسط بهین تکنولوژی در تاریخ شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ در سالن امیران هتل اسپیناس پالاس با حضور دهها نماینده از استان&zwn...
قسمت 8: گفتگو با محمد شوری زاده، مدیرعامل شرکت بی ستون رایانه یزد

قسمت 8: گفتگو با محمد شوری زاده، مدیرعامل شرکت بی ستون رایانه یزد

برگزاری گردهمایی فروشندگان برتر مانیتور کشور توسط بهین تکنولوژی در تاریخ شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ در سالن امیران هتل اسپیناس پالاس با حضور دهها نماینده از استان&zwn...
قسمت 9: گفتگو با علیرضا انجول زاده، مدیرعامل شرکت نام آوران صبحان

قسمت 9: گفتگو با علیرضا انجول زاده، مدیرعامل شرکت نام آوران صبحان

برگزاری گردهمایی فروشندگان برتر مانیتور کشور توسط بهین تکنولوژی در تاریخ شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ در سالن امیران هتل اسپیناس پالاس با حضور دهها نماینده از استان&zwn...
قسمت 10:گفتگو با حمید توسلی، مدیرعامل بهین تکنولوژی

قسمت 10:گفتگو با حمید توسلی، مدیرعامل بهین تکنولوژی

برگزاری گردهمایی فروشندگان برتر مانیتور کشور توسط بهین تکنولوژی در تاریخ شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ در سالن امیران هتل اسپیناس پالاس با حضور دهها نماینده از استان&zwn...
قسمت 5: گفتوگو با مجتبی سلاح ورزی، مدیرفروش شرکت فرهنگ

قسمت 5: گفتوگو با مجتبی سلاح ورزی، مدیرفروش شرکت فرهنگ

برگزاری گردهمایی فروشندگان برتر مانیتور کشور توسط بهین تکنولوژی در تاریخ شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ در سالن امیران هتل اسپیناس پالاس با حضور دهها نماینده از استان&zwn...
قسمت 9: گفتوگو با علیرضا انجول زاده، مدیرعامل شرکت نام آوران صبحان

قسمت 9: گفتوگو با علیرضا انجول زاده، مدیرعامل شرکت نام آوران صبحان

برگزاری گردهمایی فروشندگان برتر مانیتور کشور توسط بهین تکنولوژی در تاریخ شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ در سالن امیران هتل اسپیناس پالاس با حضور دهها نماینده از استان&zwn...
قسمت 10:گفتوگو با حمید توسلی، مدیرعامل بهین تکنولوژی

قسمت 10:گفتوگو با حمید توسلی، مدیرعامل بهین تکنولوژی

برگزاری گردهمایی فروشندگان برتر مانیتور کشور توسط بهین تکنولوژی در تاریخ شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ در سالن امیران هتل اسپیناس پالاس با حضور دهها نماینده از استان&zwn...
قسمت 6: گفتوگو با میلاد افتخاری، سرپرست بخش کامپوننت دیجیکالا

قسمت 6: گفتوگو با میلاد افتخاری، سرپرست بخش کامپوننت دیجیکالا

برگزاری گردهمایی فروشندگان برتر مانیتور کشور توسط بهین تکنولوژی در تاریخ شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ در سالن امیران هتل اسپیناس پالاس با حضور دهها نماینده از استان&zwn...
قسمت 7:گفتوگو بامحمدحسن فلکیان، مدیرعامل شرکت مادی زد

قسمت 7:گفتوگو بامحمدحسن فلکیان، مدیرعامل شرکت مادی زد

برگزاری گردهمایی فروشندگان برتر مانیتور کشور توسط بهین تکنولوژی در تاریخ شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ در سالن امیران هتل اسپیناس پالاس با حضور دهها نماینده از استان&zwn...
قسمت 8: گفتوگو با محمد شوری زاده، مدیرعامل شرکت بی ستون رایانه یزد

قسمت 8: گفتوگو با محمد شوری زاده، مدیرعامل شرکت بی ستون رایانه یزد

برگزاری گردهمایی فروشندگان برتر مانیتور کشور توسط بهین تکنولوژی در تاریخ شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ در سالن امیران هتل اسپیناس پالاس با حضور دهها نماینده از استان&zwn...
قسمت۱: گفتوگو با قاسم فدایی پور، مدیرعامل کیهان تجارت کسرا

قسمت۱: گفتوگو با قاسم فدایی پور، مدیرعامل کیهان تجارت کسرا

برگزاری گردهمایی فروشندگان برتر مانیتور کشور توسط بهین تکنولوژی در تاریخ شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ در سالن امیران هتل اسپیناس پالاس با حضور دهها نماینده از استان&zwn...
قسمت 2: گفتوگو با فرزاد وطن خواه، مدیرعامل شرکت البرز کامپیوتر

قسمت 2: گفتوگو با فرزاد وطن خواه، مدیرعامل شرکت البرز کامپیوتر

برگزاری گردهمایی فروشندگان برتر مانیتور کشور توسط بهین تکنولوژی در تاریخ شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ در سالن امیران هتل اسپیناس پالاس با حضور دهها نماینده از استان&zwn...
قسمت 3: گفتوگو با کامران سلیمی، مدیرعامل شرکت رامک از کرمانشاه

قسمت 3: گفتوگو با کامران سلیمی، مدیرعامل شرکت رامک از کرمانشاه

برگزاری گردهمایی فروشندگان برتر مانیتور کشور توسط بهین تکنولوژی در تاریخ شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ در سالن امیران هتل اسپیناس پالاس با حضور دهها نماینده از استان&zwn...
قسمت 4:گفتوگو با مریم فراهانی، مدیر شرکت کامپیوتری آسمان

قسمت 4:گفتوگو با مریم فراهانی، مدیر شرکت کامپیوتری آسمان

برگزاری گردهمایی فروشندگان برتر مانیتور کشور توسط بهین تکنولوژی در تاریخ شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ در سالن امیران هتل اسپیناس پالاس با حضور دهها نماینده از استان&zwn...
قسمت۱: قاسم فدایی پور، مدیرعامل کیهان تجارت کسرا

قسمت۱: قاسم فدایی پور، مدیرعامل کیهان تجارت کسرا

برگزاری گردهمایی فروشندگان برتر مانیتور کشور توسط بهین تکنولوژی در تاریخ شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ در سالن امیران هتل اسپیناس پالاس با حضور دهها نماینده از استان&zwn...