فیلم دیدنی از گزارشگری کشتی هادی عامل/ شیر مادر و نان پدر حلالت

فیلم دیدنی از گزارشگری کشتی هادی عامل/ شیر مادر و نان پدر حلالت

این ویدئو از گزارش‌های احساسی هادی عامل در مسابقات جام جهانی کشتی در بلگراد است که حتی کسانی هم که کشتی رو دنبال نمی‌کنند به وجد می‌آرد چه رسد...
توصیه های هادی عامل در مورد نحوه برخورد با جوان ها / بقیه مگر جوانی نکردند

توصیه های هادی عامل در مورد نحوه برخورد با جوان ها / بقیه مگر جوانی نکردند

توصیه‌های هادی عامل در مورد نحوه برخورد با جوان‌ها را مشاده می کنید.
وقتی هادی عامل با آمدن نام مادرش اشک در چشمانش حلقه می‌زند

وقتی هادی عامل با آمدن نام مادرش اشک در چشمانش حلقه می‌زند

وقتی هادی عامل با آمدن نام مادرش اشک در چشمانش حلقه می‌زند. : نيک رو : https://www.nikru.ir/economy/civil
تا حالا تا حالا از پدرت کتک خوردی؟

تا حالا تا حالا از پدرت کتک خوردی؟

محمدرضا طالقانی: پدر و مادرم فرهنگی بودند و از زور استفاده نمی‌کردند. هادی عامل: پدرم اعتقادی به کتک نداشت. حمید رسایی: یک بار یه پس گردنی محکم خوردم ...