نمایش رادیویی توهم یک عشق | رادیو مهرآوا

نمایش رادیویی توهم یک عشق | رادیو مهرآوا

گویندگان به ترتیب اجرا: مرجان سالاری، سمانه مددی، پژمان انسان | نویسنده و میکس: پژمان انسان | دبیربخش: پژمان انسان | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم روابط...
نمایش رادیویی من یک زن قوی هستم | رادیو مهرآوا

نمایش رادیویی من یک زن قوی هستم | رادیو مهرآوا

گویندگان به ترتیب اجرا: سحر فراهانی، شهناز محمدنژاد، سینا همتی | نویسنده و میکس: پژمان انسان | دبیربخش: پژمان انسان | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم رواب...
نمایش رادیویی بچه های زبل | رادیو مهرآوا

نمایش رادیویی بچه های زبل | رادیو مهرآوا

گویندگان به ترتیب اجرا: آوا جاهدی، امیرکیان بهاروند، آرتین سزاوار، پژمان انسان| نویسنده و میکس: پژمان انسان | دبیربخش: پژمان انسان | مسئول روابط عمومی: زهرا ...
عاشقی در بارانداز (قسمت 2) (نمایش رادیویی) | رادیو مهرآوا

عاشقی در بارانداز (قسمت 2) (نمایش رادیویی) | رادیو مهرآوا

نقش آفرینان به ترتیب اجرا: مرجان مشاط زادگان / پژمان انسان | نویسنده و میکس: پژمان انسان | دبیربخش: پژمان انسان | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم روابط عم...
دختری به نام نفس (نمایش رادیویی) | رادیو مهرآوا

دختری به نام نفس (نمایش رادیویی) | رادیو مهرآوا

نقش آفرینان به ترتیب اجرا: نفس جمالزاده / مرجان سالاری/ میترا بلوری/ مریم متین فر / پژمان انسان | نویسنده و میکس: پژمان انسان | دبیربخش: پژمان انسان | مسئول ...
زندگی عجیب ما (نمایش رادیویی) | رادیو مهرآوا

زندگی عجیب ما (نمایش رادیویی) | رادیو مهرآوا

گوینده: مرجان سالاری | نویسنده و میکس: پژمان انسان | دبیربخش: پژمان انسان | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم روابط عمومی: سودابه پناهنده و مهدیه کردلو | سر...
عاشقی در بارانداز  قسمت اول (نمایش رادیویی) | رادیو مهرآوا

عاشقی در بارانداز قسمت اول (نمایش رادیویی) | رادیو مهرآوا

نقش آفرینان: مرجان مشاط زادگان / پژمان انسان | نویسنده و میکس: پژمان انسان | دبیربخش: پژمان انسان | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم روابط عمومی: سودابه پن...
من یک نابینا هستم (نمایش رادیویی) | رادیو مهرآوا

من یک نابینا هستم (نمایش رادیویی) | رادیو مهرآوا

نقش آفرینان به ترتیب ایفای نقش: سمانه مددی / مرجان مشاط زادگان / پژمان انسان | نویسنده و میکس: پژمان انسان | دبیربخش: پژمان انسان | مسئول روابط عمومی: زهرا ر...
اریش هونکر (نمایش رادیویی) | رادیو مهرآوا

اریش هونکر (نمایش رادیویی) | رادیو مهرآوا

نقش آفرینان به ترتیب ایفای نقش: اعظم امیدی / مریم متین فر / نفس جمالزاده / پژمان انسان | نویسنده و میکس: پژمان انسان | دبیربخش: پژمان انسان | مسئول روابط عمو...
کراوات بزنم زنم میشی؟ (نمایش رادیویی) | رادیو مهرآوا

کراوات بزنم زنم میشی؟ (نمایش رادیویی) | رادیو مهرآوا

بازیگران: سیدقائم وفایی و رزا علی نقی | نویسنده و میکس: پژمان انسان | دبیربخش: پژمان انسان | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم روابط عمومی: سودابه پناهنده و...
لذت بازگشت به گذشته (نمایش رادیویی) | رادیو مهرآوا

لذت بازگشت به گذشته (نمایش رادیویی) | رادیو مهرآوا

گویندگان: سمانه مددی و پژمان انسان | نویسنده و میکس: پژمان انسان | دبیربخش: پژمان انسان | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم روابط عمومی: سودابه پناهنده و مه...
داستان نزدیک ترین و دورترین (نمایش رادیویی) | رادیو مهرآوا

داستان نزدیک ترین و دورترین (نمایش رادیویی) | رادیو مهرآوا

گوینده: میترا بلوری | نویسنده و میکس: پژمان انسان | دبیربخش: پژمان انسان | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم روابط عمومی: سودابه پناهنده و مهدیه کردلو | سرد...
دایره المعارف آبادان (نمایش رادیویی) | رادیو مهرآوا

دایره المعارف آبادان (نمایش رادیویی) | رادیو مهرآوا

گویندگان: شهناز محمدنژاد و پژمان انسان | نویسنده و میکس: پژمان انسان | دبیربخش: پژمان انسان | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم روابط عمومی: سودابه پناهنده ...
مونولوگ عیب جو (نمایش رادیویی) | رادیو مهرآوا

مونولوگ عیب جو (نمایش رادیویی) | رادیو مهرآوا

گوینده: مرجان سالاری | نویسنده و میکس: پژمان انسان | دبیربخش: پژمان انسان | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم روابط عمومی: سودابه پناهنده و مهدیه کردلو | سر...
نمایش طنز «اول شما!» (نمایش رادیویی) | رادیو مهرآوا

نمایش طنز «اول شما!» (نمایش رادیویی) | رادیو مهرآوا

بازیگران: حمید حسینی، نهال حاجیان | نوشته و میکس: حمید حسینی | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم روابط عمومی: سودابه پناهنده و مهدیه کردلو | سردبیر: ندا کشا...
دردسر بزرگ آقا بیوک (نمایش رادیویی) | رادیو مهرآوا

دردسر بزرگ آقا بیوک (نمایش رادیویی) | رادیو مهرآوا

بازیگران: مرجان سالاری، اعظم امیدی، پژمان انسان | نویسنده، میکس و کارگردانی: پژمان انسان | دبیربخش: پژمان انسان | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم روابط عم...
کودک دلبند من (نمایش رادیویی) | رادیو مهرآوا

کودک دلبند من (نمایش رادیویی) | رادیو مهرآوا

بازیگر خردسال: باراد براتچی | گوینده خردسال: نفس جمالزاده | نویسنده و کارگردانی: پژمان انسان | دبیربخش: پژمان انسان | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم رواب...
کشور دنیا (نمایش رادیویی) | رادیو مهرآوا

کشور دنیا (نمایش رادیویی) | رادیو مهرآوا

نقش آفرینان: مهتاب قلعه وند، طیبه کریمی، زرین قربانپور | نوشته، میکس و دبیربخش: پژمان انسان | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم روابط عمومی: سودابه پناهنده ...
دلگویه های زیبای یک کودک (نمایش رادیویی) | رادیو مهرآوا

دلگویه های زیبای یک کودک (نمایش رادیویی) | رادیو مهرآوا

گویندگان: زرین قربانپور، پژمان انسان | میکس و کارگردانی: پژمان انسان | دبیربخش: پژمان انسان | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم روابط عمومی: سودابه پناهنده ...
آجیل نخور! مسکن بخور! (نمایش رادیویی) | رادیو مهرآوا

آجیل نخور! مسکن بخور! (نمایش رادیویی) | رادیو مهرآوا

بازیگران: حمید حسینی، مهدی آبادیان | نوشته و میکس: حمید حسینی | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم روابط عمومی: سودابه پناهنده و مهدیه کردلو | سردبیر: ندا کش...
نمایش رادیویی مادربزرگ خوب من | رادیو مهرآوا

نمایش رادیویی مادربزرگ خوب من | رادیو مهرآوا

بازیگران: مرجان سالاری، مریم متین فر، نفس جمالزاده، میترا بلوری | نوشته و میکس: پژمان انسان | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم روابط عمومی: سودابه پناهنده،...
نمایش رادیویی روانشناس | رادیو مهرآوا

نمایش رادیویی روانشناس | رادیو مهرآوا

بازیگران: مهدی حسن پور، فائزه علی نقی رزا | میکس: پژمان انسان | دبیربخش: فرزاد ذلقی | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم روابط عمومی: سودابه پناهنده، مهدیه ک...
نمایش رادیویی نصیحت مادر به دخترش | رادیو مهرآوا

نمایش رادیویی نصیحت مادر به دخترش | رادیو مهرآوا

بازیگران: مریم متین فر، نفس جمالزاده | نوشته و میکس: پژمان انسان | دبیربخش: فرزاد ذلقی | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم روابط عمومی: سودابه پناهنده، مهدی...
نمایش رادیویی گردآفرید دختر افسانه ای ایران | رادیو مهرآوا

نمایش رادیویی گردآفرید دختر افسانه ای ایران | رادیو مهرآوا

بازیگران: آیناز توکلی، مهدیه استوان، پژمان انسان | نوشته و میکس: پژمان انسان | دبیربخش: فرزاد ذلقی | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم روابط عمومی: سودابه پ...
نمایش رادیویی دختران آفتاب | رادیو مهرآوا

نمایش رادیویی دختران آفتاب | رادیو مهرآوا

بازیگران: مهدیه استوان، آیناز توکلی، پژمان انسان | نوشته و میکس: پژمان انسان | دبیربخش: فرزاد ذلقی | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم روابط عمومی: سودابه پ...
نمایش رادیویی دختران و پدران در طول تاریخ ایران | رادیو مهرآوا

نمایش رادیویی دختران و پدران در طول تاریخ ایران | رادیو مهرآوا

بازیگران: آیناز توکلی، مهدیه استوان، پژمان انسان | نوشته و میکس: پژمان انسان | دبیربخش: فرزاد ذلقی | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم روابط عمومی: سودابه پ...
نمایش رادیویی روزگار ما به سبک شاهنامه | رادیو مهرآوا

نمایش رادیویی روزگار ما به سبک شاهنامه | رادیو مهرآوا

بازیگران: الهه طاهریان، نگین کشوری | نوشته و میکس: پژمان انسان | دبیربخش: فرزاد ذلقی | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم روابط عمومی: سودابه پناهنده، مهدیه ...
نمایش رادیویی صبوری یک عاشق | رادیو مهرآوا

نمایش رادیویی صبوری یک عاشق | رادیو مهرآوا

بازیگران: مریم متین فر، علیرضا میرفندرسکی، فاطمه رضاپور، پژمان انسان | نوشته و میکس: پژمان انسان | دبیربخش: فرزاد ذلقی | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم ر...
نمایش رادیویی نامادری | رادیو مهرآوا

نمایش رادیویی نامادری | رادیو مهرآوا

بازیگران: نفس جمالزاده، سپهر شکرانی، الهه طاهریان، بهمن خورشیدوند | نوشته و میکس: پژمان انسان | دبیربخش: فرزاد ذلقی | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم رواب...
نمایش رادیویی دزد و قاضی | رادیو مهرآوا

نمایش رادیویی دزد و قاضی | رادیو مهرآوا

نوشته: بانو پروین اعتصامی | بازیگران: فائزه علینقی رزا، لعیا علیزاده، پژمان انسان | میکس و کارگردانی: پژمان انسان | دبیربخش: فرزاد ذلقی | مسئول روابط عمومی: ...
نمایش رادیویی دیدار در وقت اضافه " قسمت چهلم " در رادیو سرو

نمایش رادیویی دیدار در وقت اضافه " قسمت چهلم " در رادیو سرو

پخش " قسمت چهلم نمایش رادیویی دیدار در وقت اضافه بر اساس زندگی شهید سید کاظم کاظمی " از رادیو سرو، رادیوی اختصاصی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقد...
نمایش رادیویی دیدار در وقت اضافه " قسمت چهل و یکم " در رادیو سرو

نمایش رادیویی دیدار در وقت اضافه " قسمت چهل و یکم " در رادیو سرو

پخش " قسمت چهل و یکم نمایش رادیویی دیدار در وقت اضافه بر اساس زندگی شهید سید کاظم کاظمی " از رادیو سرو، رادیوی اختصاصی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفا...
نمایش رادیویی دیدار در وقت اضافه " قسمت چهل و دوم " در رادیو سرو

نمایش رادیویی دیدار در وقت اضافه " قسمت چهل و دوم " در رادیو سرو

پخش " قسمت چهل و دوم نمایش رادیویی دیدار در وقت اضافه بر اساس زندگی شهید سید کاظم کاظمی " از رادیو سرو ، رادیوی اختصاصی موزه ملی انقلاب اسلامی و دف...
نمایش رادیویی دیدار در وقت اضافه " قسمت چهل و سوم " در رادیو سرو

نمایش رادیویی دیدار در وقت اضافه " قسمت چهل و سوم " در رادیو سرو

پخش " قسمت چهل و سوم از نمایش رادیویی دیدار در وقت اضافه بر اساس زندگی شهید سید کاظم کاظمی " از رادیو سرو، رادیوی اختصاصی موزه ملی انقلاب اسلامی و...
نمایش رادیویی دیدار در وقت اضافه " قسمت پایانی " در رادیو سرو

نمایش رادیویی دیدار در وقت اضافه " قسمت پایانی " در رادیو سرو

پخش " قسمت پایانی نمایش رادیویی دیدار در وقت اضافه بر اساس زندگی شهید سید کاظم کاظمی " از رادیو سرو ، رادیوی اختصاصی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع ...