توجه به حضور اثربخش زنان در پیشرفت های علمی باعث رشد متوازن علمی خواهد شد

توجه به حضور اثربخش زنان در پیشرفت های علمی باعث رشد متوازن علمی خواهد شد

محمدعلی زلفی گل روز سه شنبه در نشست تخصصی نقش و جایگاه زنان در چندجانبه‌گرایی گفت: اگر به حضور اثربخش زنان به ویژه بانوان دانشگاهی و محقق در پیشرفت&zwnj...