تلاش شورای حکام نتیجه نداد!

تلاش شورای حکام نتیجه نداد!

-نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درحالی به پایان رسیدکه از یک سو کشورهای غربی در یک چرخش آشکار از صدور قطعنامه علیه برنامه صلح‌آمیز هست...
تهدیدات اسرائیل به شورای حکام رسید

تهدیدات اسرائیل به شورای حکام رسید

کشورهای غربی که در آخرین نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با صدور بیانیه‌ای مشترک درباره مسائل سیاسی پادمانی ایران نسبت به صدور قطعنامه ...