طرح ملی نسیم مهربانی مصداق بارز کوشیدن در جهت عدالت است

طرح ملی نسیم مهربانی مصداق بارز کوشیدن در جهت عدالت است

رضامراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش در مراسم طرح ملی نسیم مهربانی بیان کرد: در زمان انقلاب سرانه فضای آموزشی به ازای هر نفر حدود یک متر و نیم بود اما امروز به...
همکاری دو جانبه وزارت اقتصاد و آموزش و پرورش

همکاری دو جانبه وزارت اقتصاد و آموزش و پرورش

مسعود بهرامی، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در مراسم طرح ملی نسیم مهربانی از اعزام اولین کاروان حامل هدایای دانش آموزی طرح نسیم مهربانی به مدار...
اقداماتی هر چند کوچک در جهت محرومیت زدایی

اقداماتی هر چند کوچک در جهت محرومیت زدایی

سید عبدالمجید اجتهادی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در مراسم طرح ملی نسیم مهربانی بیان کرد: جناب آقای خاندوزی وزیر محترم اق...
تعیین تکلیف 30 برابری اموال تملیکی طی 29 سال گذشته

تعیین تکلیف 30 برابری اموال تملیکی طی 29 سال گذشته

سید عبدالمجید اجتهادی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در مراسم طرح ملی نسیم مهربانی بیان کرد: تا چندی پیش بسیاری از مردم و مس...
طرح ملی نسیم مهربانی با رعایت کامل قوانین و مقررات برگزار شده است

طرح ملی نسیم مهربانی با رعایت کامل قوانین و مقررات برگزار شده است

سید عبدالمجید اجتهادی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در حاشیه مراسم طرح ملی نسیم مهربانی در گفتگو با خبرنگاران در مورد برگزا...