ضرورت تبدیل کیش به جزیره فناور و دانش بنیان

ضرورت تبدیل کیش به جزیره فناور و دانش بنیان

شبکه خبر- 25 بهمن 1401- 12:00 |روح‌الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور در دیدار با نخبگان و نوآوران جزیره کیش ...
برنامه تلویزیونی داروتک با موضوع نانوتکنولوژی

برنامه تلویزیونی داروتک با موضوع نانوتکنولوژی

برنامه تلویزیونی داروتک با موضوع نانوتکنولوژی