۴هزار کیلومتر پیاده تا خانه خدا

۴هزار کیلومتر پیاده تا خانه خدا

۴ داستان سفر عثمان ارشد از پاکستان تا مکه برای مراسم حج عثمان ارشد، مرد جوان پاکستانی، بیش از ۴هزار کیلومتر از پاکستان تا مکه مکرمه را پیاده طی کرده تا به آ...
خردسال ترین زائر ایرانی مکه مکرمه در سال ۱۴۰۲

خردسال ترین زائر ایرانی مکه مکرمه در سال ۱۴۰۲

خردسال ترین زائر ایرانی مکه مکرمه در سال ۱۴۰۲
فیلمی از آشپزخانه حجاج ایرانی در مکه مکرمه

فیلمی از آشپزخانه حجاج ایرانی در مکه مکرمه

فیلمی از آشپزخانه حجاج ایرانی در مکه مکرمه
از انگلیس تا مکه مکرمه با پای پیاده

از انگلیس تا مکه مکرمه با پای پیاده

از انگلیس تا مکه مکرمه با پای پیاده یک عراقی مقیم انگلیس از شهر ولورهمپتون این کشور تا مکه مکرمه را با پای پیاده طی کرد..... ادامه مطلب: