حضور مهمان " آقای ابوالفضل خدابنده "مورخ 1401/11/05

حضور مهمان " آقای ابوالفضل خدابنده "مورخ 1401/11/05

حضور مهمان " آقای ابوالفضل خدابنده، مدیر امور روایتگران موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس " در رادیو سرو ،مورخ 1401/11/05، جهت دریافت اپلیکیشن راد...
حضور مهمان " خانم معصومه شهرابی " در رادیو سرو،مورخ 1401/11/03

حضور مهمان " خانم معصومه شهرابی " در رادیو سرو،مورخ 1401/11/03

حضور مهمان " خانم معصومه شهرابی، مشاور مدیر عامل در امور بانوان موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و رئیس دایره زنان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع ...
ارتباط تلفنی با " آقای دکتر میرزایی" در رادیو سرو مورخ 1401/11/01

ارتباط تلفنی با " آقای دکتر میرزایی" در رادیو سرو مورخ 1401/11/01

ارتباط تلفنی با " آقای دکتر میرزایی، مدیر تحقیقات سازمان آموزش موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس " در رادیو سرو ،مورخ 1401/11/01، جهت دریافت اپل...
فیلم/ پیشرفت کمی و کیفی تولیدات بنیاد در سال جاری محسوس است

فیلم/ پیشرفت کمی و کیفی تولیدات بنیاد در سال جاری محسوس است

سرلشکر «محمد باقری» در حاشیه همایش سراسری مدیران بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس که در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد ...
ارتباط تلفنی با" جناب سرهنگ مهدی اکرمیه، در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/10/18

ارتباط تلفنی با" جناب سرهنگ مهدی اکرمیه، در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/10/18

ارتباط تلفنی با" جناب سرهنگ مهدی اکرمیه ،بسیجی و روایتگر دفاع مقدس ،از راویان موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع "در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/10/18 ،مورخ،ج...
حضور مهمان " سردار محمد قاسم ناظر " در رادیو سرو مورخ ۱۴۰۱/10/05

حضور مهمان " سردار محمد قاسم ناظر " در رادیو سرو مورخ ۱۴۰۱/10/05

حضور مهمان " سردار محمد قاسم ناظر، مدیر عامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس" در رادیو سرو مورخ 1401/10/05 جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو ،عدد شم...
گفتگو با" جناب سرهنگ قاسم ژنده رزمی" در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/۰۸/28

گفتگو با" جناب سرهنگ قاسم ژنده رزمی" در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/۰۸/28

گفتگو با" «جناب سرهنگ قاسم ژنده رزمی ،از روایتگران موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و از پیشکسوتان هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران " در ...
حضور مهمان " خانم مرجان خالقی" در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/۰۸/24

حضور مهمان " خانم مرجان خالقی" در رادیو سرو ،مورخ ۱۴۰۱/۰۸/24

حضور مهمان " خانم مرجان خالقی، مسئول کتابخانه تخصصی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس" در رادیو سرو مورخ ۱۴۰۱/۰۸/24، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو...
حضور مهمان "آقای رضا اردستانی " در رادیو سرو ،مورخ 1401/07/27

حضور مهمان "آقای رضا اردستانی " در رادیو سرو ،مورخ 1401/07/27

حضور مهمان "آقای رضا اردستانی ،روایتگر دفاع مقدس و از راویان موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس" در رادیو سرو ،مورخ 1401/07/27، جهت دریافت اپلیکیشن...
حضور مهمان "سردار علی اصغر شیخی " در رادیو سرو مورخ 1401/07/06

حضور مهمان "سردار علی اصغر شیخی " در رادیو سرو مورخ 1401/07/06

حضور مهمان "سردار علی اصغر شیخی، مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان تهران- جانشین مدیر عامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس "...
حضور مهمان "جناب سرهنگ نادری "در رادیو سرو ،مورخ1401/06/30

حضور مهمان "جناب سرهنگ نادری "در رادیو سرو ،مورخ1401/06/30

حضور مهمان "جناب سرهنگ نادری ، معاون امور مناطق و شهرستانهای موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس " در رادیو سرو ،مورخ1401/06/30، جهت دریافت اپلیکیشن...
حضور مهمان " جناب سرهنگ نادری "در رادیو سرو، مورخ 1401/06/30

حضور مهمان " جناب سرهنگ نادری "در رادیو سرو، مورخ 1401/06/30

حضور مهمان " جناب سرهنگ نادری ، معاون امور مناطق و شهرستانهای موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس " در رادیو سرو مورخ 1401/06/30 ،جهت دریافت اپلیکیش...
حضور مهمان " سرهنگ قاسم ژنده رزمی  " در رادیو سرو مورخ 1401/05/22

حضور مهمان " سرهنگ قاسم ژنده رزمی " در رادیو سرو مورخ 1401/05/22

حضور مهمان " سرهنگ قاسم ژنده رزمی ، مداح اهل بیت و از راویان موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس " در رادیو سرو مورخ 1401/05/22، جهت دریافت اپلیکیشن...
ارتباط تلفنی با " آقای قهری " در رادیو سرو۱۴۰۱/۰3/02

ارتباط تلفنی با " آقای قهری " در رادیو سرو۱۴۰۱/۰3/02

ارتباط تلفنی با "آقای قهری ، مدیر فرهنگی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس " در رادیو سرو ۱۴۰۱/۰3/02، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو عدد شماره 3 را...
حضور " آقای عباس فلاح، راوی و جانباز  " در رادیو سرو مورخ ۱۴۰۰/11/27

حضور " آقای عباس فلاح، راوی و جانباز " در رادیو سرو مورخ ۱۴۰۰/11/27

حضور " آقای عباس فلاح، راوی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ورزمنده و جانباز دوران دفاع مقدس " در رادیو سرو مورخ ۱۴۰۰/11/27، جهت دریافت اپلیکی...
حضور " آقای مرتضی ذوالفقاری " در رادیو سرو مورخ ۱۴۰۰/11/25

حضور " آقای مرتضی ذوالفقاری " در رادیو سرو مورخ ۱۴۰۰/11/25

حضور " آقای مرتضی ذوالفقاری، رزمنده و از راویان پیشکسوت موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس "در رادیو سرو مورخ 1400/11/25، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو...
حضور " جناب سرهنگ ژنده رزمی " در رادیو سرو مورخ ۱۴۰۰/11/19

حضور " جناب سرهنگ ژنده رزمی " در رادیو سرو مورخ ۱۴۰۰/11/19

حضور " جناب سرهنگ ژنده رزمی ، بازنشسته هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران ، همرزم شهید کشوری و راوی پیشکسوت موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس " در...
حضور " جناب سرهنگ ژنده رزمی " در رادیو سرو مورخ ۱۴۰۰/۱۰/29

حضور " جناب سرهنگ ژنده رزمی " در رادیو سرو مورخ ۱۴۰۰/۱۰/29

حضور " جناب سرهنگ ژنده رزمی ، بازنشسته هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران ، همرزم شهید کشوری و راوی پیشکسوت موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس " در...
حضور " جناب سرهنگ ژنده رزمی " در رادیو سرو مورخ ۱۴۰۰/۱۰/22

حضور " جناب سرهنگ ژنده رزمی " در رادیو سرو مورخ ۱۴۰۰/۱۰/22

حضور " جناب سرهنگ ژنده رزمی ، بازنشسته هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران ، همرزم شهید کشوری و راوی پیشکسوت موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس " در...
نمایش رادیویی دیدار در وقت اضافه " قسمت چهلم " در رادیو سرو

نمایش رادیویی دیدار در وقت اضافه " قسمت چهلم " در رادیو سرو

پخش " قسمت چهلم نمایش رادیویی دیدار در وقت اضافه بر اساس زندگی شهید سید کاظم کاظمی " از رادیو سرو، رادیوی اختصاصی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقد...
نمایش رادیویی دیدار در وقت اضافه " قسمت چهل و یکم " در رادیو سرو

نمایش رادیویی دیدار در وقت اضافه " قسمت چهل و یکم " در رادیو سرو

پخش " قسمت چهل و یکم نمایش رادیویی دیدار در وقت اضافه بر اساس زندگی شهید سید کاظم کاظمی " از رادیو سرو، رادیوی اختصاصی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفا...
نمایش رادیویی دیدار در وقت اضافه " قسمت چهل و دوم " در رادیو سرو

نمایش رادیویی دیدار در وقت اضافه " قسمت چهل و دوم " در رادیو سرو

پخش " قسمت چهل و دوم نمایش رادیویی دیدار در وقت اضافه بر اساس زندگی شهید سید کاظم کاظمی " از رادیو سرو ، رادیوی اختصاصی موزه ملی انقلاب اسلامی و دف...
نمایش رادیویی دیدار در وقت اضافه " قسمت چهل و سوم " در رادیو سرو

نمایش رادیویی دیدار در وقت اضافه " قسمت چهل و سوم " در رادیو سرو

پخش " قسمت چهل و سوم از نمایش رادیویی دیدار در وقت اضافه بر اساس زندگی شهید سید کاظم کاظمی " از رادیو سرو، رادیوی اختصاصی موزه ملی انقلاب اسلامی و...
نمایش رادیویی دیدار در وقت اضافه " قسمت پایانی " در رادیو سرو

نمایش رادیویی دیدار در وقت اضافه " قسمت پایانی " در رادیو سرو

پخش " قسمت پایانی نمایش رادیویی دیدار در وقت اضافه بر اساس زندگی شهید سید کاظم کاظمی " از رادیو سرو ، رادیوی اختصاصی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع ...
فیلم/ جشنواره کتاب سرو؛ رونمایی از ۱۰۰ عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس

فیلم/ جشنواره کتاب سرو؛ رونمایی از ۱۰۰ عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس

صبح دوشنبه در جریان برگزاری جشنواره کتاب سرو، از ۱۰۰ عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس با حضور چهره‌های فرهنگی در موزه ملی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت ...
فیلم/ شورای سیاستگذاری راهیان نور کشور

فیلم/ شورای سیاستگذاری راهیان نور کشور

نشست شورای سیاستگذاری راهیان نور کشور در موزه ملی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت برگزار شد.