بررسی نماد های "والبر"، "کاسپین" و "دفارا"

بررسی نماد های "والبر"، "کاسپین" و "دفارا"

در هفتمین قسمت از نشست مهرماه صنعت دارویی با همکاری همیار سرمایه و کارگزاری مبین سرمایه، مهرناز سلطانی (مدیرعامل مجموعه همیار سرمایه) و فرید عباسی (تحلیلگر م...
حذف ارز ترجیحی و قیمت گذاری دستوری اوضاع دارویی ها را بهتر کرده است

حذف ارز ترجیحی و قیمت گذاری دستوری اوضاع دارویی ها را بهتر کرده است

مهرناز سلطانی، مدیرعامل مجموعه همیار سرمایه در حاشیه نشست تخصصی صنعت دارویی بازار سرمایه در مهرماه در گفتگوی اختصاصی با بورس نیوز بیان کرد: حذف ارز ترجیحی و ...
بررسی دو نماد "دابور" و "دپارس"

بررسی دو نماد "دابور" و "دپارس"

در چهارمین قسمت نشست مهرماه صنعت دارویی با همکاری همیار سرمایه و کارگزاری مبین سرمایه، مهرناز سلطانی (مدیرعامل مجموعه همیار سرمایه) به بررسی دو شرکت داروسازی...
بررسی دو نماد "دجابر" و "درهاور"

بررسی دو نماد "دجابر" و "درهاور"

در پنجمین قسمت از نشست مهرماه صنعت دارویی با همکاری همیار سرمایه و کارگزاری مبین سرمایه، مهرناز سلطانی (مدیرعامل مجموعه همیار سرمایه) به بررسی دو شرکت داروسا...
بررسی صنعت دارویی در بازار سرمایه

بررسی صنعت دارویی در بازار سرمایه

در دومین قسمت نشست مهرماه صنعت دارویی با همکاری همیار سرمایه و کارگزاری مبین سرمایه، مهرناز سلطانی (مدیرعامل مجموعه همیار سرمایه) به بررسی صنعت دارویی در باز...