انتقاد مهدی چمران به دولت در یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

انتقاد مهدی چمران به دولت در یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

انتقاد مهدی چمران به دولت در یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
سخنان مهدی چمران در جمع خبرنگاران در جلسه 127 شورای شهر تهران

سخنان مهدی چمران در جمع خبرنگاران در جلسه 127 شورای شهر تهران

سخنان مهدی چمران در جمع خبرنگاران در جلسه 127 شورای شهر تهران
سخنان مهدی چمران در جمع خبرنگاران در جلسه 126 شورای اسلامی شهر تهران

سخنان مهدی چمران در جمع خبرنگاران در جلسه 126 شورای اسلامی شهر تهران

سخنان مهدی چمران در جمع خبرنگاران در جلسه 126 شورای اسلامی شهر تهران
نطق آغازین مهدی چمران در جلسه 123 شورای شهر تهران

نطق آغازین مهدی چمران در جلسه 123 شورای شهر تهران

نطق آغازین مهدی چمران در جلسه 123 شورای شهر تهران
تهران 20: نامه شورای شهر به سران قوا در خصوص آلودگی هوا

تهران 20: نامه شورای شهر به سران قوا در خصوص آلودگی هوا

شبکه پنج- 17 دی 1401- 20:08 | برنامه تهران 20 با موضوع: نامه شورای شهر به سران قوا در خصوص آلودگی هوا مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: با یکی از ...
سخنان مهدی چمران در جلسه 116 شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران

سخنان مهدی چمران در جلسه 116 شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران

سخنان مهدی چمران در جلسه 116 شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران
گزارش مهدی چمران از یکصد و پانزدهمین جلسه شورا در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از یکصد و پانزدهمین جلسه شورا در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از یکصد و پانزدهمین جلسه شورا در جمع خبرنگاران
سخنان مهدی چمران در جلسه 102 شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران

سخنان مهدی چمران در جلسه 102 شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران

سخنان مهدی چمران در جلسه 102 شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران
سخنان مهدی چمران درباره ایجاد اختلاف میان مردم توسط دشمنان در جلسه 101

سخنان مهدی چمران درباره ایجاد اختلاف میان مردم توسط دشمنان در جلسه 101

سخنان مهدی چمران درباره ایجاد اختلاف میان مردم توسط دشمنان در جلسه 101
ورود 700 دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل ونقل شهر تهران

ورود 700 دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل ونقل شهر تهران

شبکه پنج- 1 آبان 1401- 18:00| مهدی چمران- رئیس شورای شهر تهران از ورود از 700 دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر تهران تا پایان امسال خبر داد.
سخنان مهدی چمران درباره حمل و نقل عمومی در جلسه 98 شورا در جمع خبرنگاران

سخنان مهدی چمران درباره حمل و نقل عمومی در جلسه 98 شورا در جمع خبرنگاران

سخنان مهدی چمران درباره حمل و نقل عمومی در جلسه 98 شورا در جمع خبرنگاران
سخنان مهدی چمران در جلسه 97 شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران

سخنان مهدی چمران در جلسه 97 شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران

سخنان مهدی چمران در جلسه 97 شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران
تذکر مهدی چمران درباره برگزاری نمایشگاه در نود و هفتمین جلسه شورای شهر تهران

تذکر مهدی چمران درباره برگزاری نمایشگاه در نود و هفتمین جلسه شورای شهر تهران

تذکر مهدی چمران درباره برگزاری نمایشگاه در نود و هفتمین جلسه شورای شهر تهران
سخنان مهدی چمران در ابتدای جلسه 96 شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران

سخنان مهدی چمران در ابتدای جلسه 96 شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران

سخنان مهدی چمران در ابتدای جلسه 96 شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران
گزارش مهدی چمران از دیدار اعضای شورا با ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

گزارش مهدی چمران از دیدار اعضای شورا با ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

گزارش مهدی چمران از دیدار اعضای شورا با ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
گزارش مهدی چمران از نود و یکمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از نود و یکمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از نود و یکمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران
گزارش مهدی چمران از هشتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از هشتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از هشتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران
ارتباط تلفنی با "  آقای مهدی چمران " در رادیو سرو 1401/03/31

ارتباط تلفنی با " آقای مهدی چمران " در رادیو سرو 1401/03/31

ارتباط تلفنی با " آقای مهدی چمران ،برادرزاده شهید دکتر مصطفی چمران " در رادیو سرو مورخ 1401/۰3/31، جهت دریافت اپلیکیشن رادیو سرو عدد شماره 3 را به ...
پیام مهدی چمران به مناسبت آغاز هجدهمین نمایشگاه گل و گیاه تهران

پیام مهدی چمران به مناسبت آغاز هجدهمین نمایشگاه گل و گیاه تهران

پیام مهدی چمران به مناسبت آغاز هجدهمین نمایشگاه گل و گیاه تهران
پیام مهدی چمران به مناسبت هفته سلامت

پیام مهدی چمران به مناسبت هفته سلامت

پیام مهدی چمران به مناسبت هفته سلامت
گزارش مهدی چمران از پنجاه و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از پنجاه و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از پنجاه و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران
گزارش مهدی چمران از پنجاه و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از پنجاه و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از پنجاه و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران
گزارش مهدی چمران از چهل و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از چهل و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از چهل و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران
گزارش مهدی چمران از چهل و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از چهل و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از چهل و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران
گزارش مهدی چمران از چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران
گزارش مهدی چمران از سی و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از سی و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از سی و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران
گزارش مهدی چمران از سی و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از سی و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از سی و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران
گزارش مهدی چمران از سی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از سی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از سی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران
گزارش مهدی چمران از سی و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از سی و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از سی و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران
گزارش مهدی چمران از سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران
کماندو های بعثی و فریب لباس رزم شهید چمران

کماندو های بعثی و فریب لباس رزم شهید چمران

روایتی از مهدی چمران درباره سلحشوری های شهید دکتر مصطفی چمران دوشنبه هر هفته منتظر قسمتی از برنامه شب خاطره حوزه هنری باشید... .
گزارش مهدی چمران از بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 1400/08/18

گزارش مهدی چمران از بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 1400/08/18

گزارش مهدی چمران از بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 1400/08/18
گزارش مهدی چمران از بیست و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 1400/08/23

گزارش مهدی چمران از بیست و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 1400/08/23

گزارش مهدی چمران از بیست و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 1400/08/23
گزارش مهدی چمران از بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران
گزارش مهدی چمران از بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران
گزارش مهدی چمران از بیست و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از بیست و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از بیست و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران
گزارش مهدی چمران از بیست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از بیست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از بیست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران
گزارش مهدی چمران از بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران
گزارش مهدی چمران از سی امین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از سی امین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از سی امین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران
گزارش مهدی چمران از سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران
گزارش مهدی چمران از سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران
گزارش مهدی چمران از سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش مهدی چمران از سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران
مهدی چمران : مترو تهران نیازمند هزار واگن جدید است

مهدی چمران : مترو تهران نیازمند هزار واگن جدید است

مهدی چمران ریاست شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار ما از نیازهای جدید شهر تهران از جمله ناوگان ریلی سخن گفت ، ایشان نیاز بیش از هزار واگن را برای مترو تهر...