احمدوند: آثار فاخر در حوزه فلسطین را حمایت می کنیم

احمدوند: آثار فاخر در حوزه فلسطین را حمایت می کنیم

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه این وزارتخانه از انتشار آثار فاخر در حوزه فلسطین حمایت می‌کند، گفت: آثاری در حوزه ادبیات داستا...
احمدوند: تلاش داریم حداقل نصف نیاز به کاغذ ناشران را تامین کنیم

احمدوند: تلاش داریم حداقل نصف نیاز به کاغذ ناشران را تامین کنیم

به گفته معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امسال با مجموع کاغذی که وارد می‌شود و کاغذی که در داخل تولید می‌شود، حداقل نصف نیاز نشر به کاغذ کشو...