ابتلای جوانان به سرطان در سرار جهان افزایش یافته است

ابتلای جوانان به سرطان در سرار جهان افزایش یافته است

مطالعه جدیدی که بر روی داده‌های 204 کشور از سراسر جهان در سه دهه اخیر، انجام شده نشان می‌دهد موارد ابتلا به سرطان در افراد زیر 50 سال، نزدیک به 80 ...