مشکلات پستی برخی از فازهای پردیس

مشکلات پستی برخی از فازهای پردیس

شبکه پنج- 27 شهریور 1402- 18:00 | فاز پنجم پردیس از واحدهای تازه تاسیس است که در تیر ماه سال 1396 افتتاح شد. به گفته ساکنان جنوبی این فاز ثبت نشدن اطلاعات کد...
پیگیری مشکلات پستی برخی از فازهای پردیس

پیگیری مشکلات پستی برخی از فازهای پردیس

شبکه پنج- 27 شهریور 1402- 18:00 | برای اطلاعات بیشتر در زمینه روند رسیدگی به موضوع مشکلات پستی برخی از فازهای پردیس با آقای قضاتلو فرماندار شهرستان پردیس گفت...
برگزاری دومین نمایشگاه مجازی کتاب با حضور بیش از 2 هزار ناشر

برگزاری دومین نمایشگاه مجازی کتاب با حضور بیش از 2 هزار ناشر

شبکه پنج - 26 دی 1400 - 18:30| برگزاری دومین نمایشگاه مجازی کتاب با حضور بیش از 2 هزار ناشر. مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران با اشاره به اینکه نمایشگ...