فیلم دیدنی از گزارشگری کشتی هادی عامل/ شیر مادر و نان پدر حلالت

فیلم دیدنی از گزارشگری کشتی هادی عامل/ شیر مادر و نان پدر حلالت

این ویدئو از گزارش‌های احساسی هادی عامل در مسابقات جام جهانی کشتی در بلگراد است که حتی کسانی هم که کشتی رو دنبال نمی‌کنند به وجد می‌آرد چه رسد...
مراسم اهدا مدال طلا به تیم ملی کشورمان در مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی

مراسم اهدا مدال طلا به تیم ملی کشورمان در مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی

مراسم اهدا مدال طلا به تیم ملی کشورمان در مسابقات جام‌جهانی کشتی فرنگی : نيک رو : https://www.nikru.ir/economy/energy