ماموریت به وزارت تعاون برای تدوین آیین نامه شیوه هزینه کرد  در شرکتهای دولتی

ماموریت به وزارت تعاون برای تدوین آیین نامه شیوه هزینه کرد در شرکتهای دولتی

شبکه خبر- 31 مرداد 1401- 07:00|رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت ضمن تشکر از وزیر صمت در ایجاد تغییرات مدیریتی در فولاد مبارکه در همان ابتدای شروع به کارش دستور ...