وبینار چالش های مدیریت منابع انسانی کسب و کارهای نوپا

وبینار چالش های مدیریت منابع انسانی کسب و کارهای نوپا

این وبینار در تاریخ 21 شهریور 1400 با حضور اقای صادق اشرفی برگزار شد.
وبینار مدیریت منابع انسانی در شرایط بحرانی (کرونا)

وبینار مدیریت منابع انسانی در شرایط بحرانی (کرونا)

این وبینار در تاریخ 10 آذر 1400 با حضور دکتر نادیا ایزدی و مهندس علی اکبر ایزدی خواه برگزار شد.
تعریف مدیریت منابع انسانی

تعریف مدیریت منابع انسانی

این وبینار در تاریخ 22 دی 1400 با حضور دکتر محمد حسین روزبه برگزار شد.
وبینار چالشها و ضرورت های مدیریت منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان و فناور

وبینار چالشها و ضرورت های مدیریت منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان و فناور

این وبینار در تاریخ 22 دی 1400 با حضور دکتر محمد حسین روزبه برگزار شد.