دستگیری باند جعل مدارک دانشگاهی

دستگیری باند جعل مدارک دانشگاهی

معاون عملیات پلیس آگاهی از شناسایی و دستگیری اعضای باند ۴ نفره جعل و فروش مدارک دانشگاهی خبر داد.