فیلم/ این علامه را احیاگر تاریخ ادبیات کهن ایران می نامند

فیلم/ این علامه را احیاگر تاریخ ادبیات کهن ایران می نامند

فیلمی در مورد علامه «محمد قزوینی» ادیب و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران و پدر علم کتاب‌شناسی ادبی منتشر شد.