جذب دانشجوی خارجی طبق شیوه نامه شورای اسلامی شدن دانشگاه ها

جذب دانشجوی خارجی طبق شیوه نامه شورای اسلامی شدن دانشگاه ها

محمد علی زلفی گل، در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر اهمیت جذب دانشجویان و نخبگان خارجی گفت: دانشگاه‌ها طبق شیوه‌نامه شورای اسلامی‌شدن دانشگاه&z...