در مجامع بورسی چه کار کنیم؟

در مجامع بورسی چه کار کنیم؟

با رسیدن به ماه‌های اخرین بهار و اغاز تابستان شرکت‌های سهامی اقدام به برگزاری مجمع عمومی سالیانه عادی میکنند شاید برای بعضی از سهامداران تازه وارد...