پیک بامدادی: سرنوشت نامعلوم تصویب لایحه آبخیزداری

پیک بامدادی: سرنوشت نامعلوم تصویب لایحه آبخیزداری

رادیو ایران - 5 بهمن1401- 08:15|سخنگوی دولت می‌گوید لایحه آبخیزداری در کمیسیون‌های تخصصی دولت در حال بررسی است. مرداد ماه بود که آقای رئیس‌جمه...
سرنوشت نامعلوم تصویب لایحه آبخیزداری

سرنوشت نامعلوم تصویب لایحه آبخیزداری

شبکه خبر - 4 بهمن 1401- 24:00| سخنگوی دولت می‌گوید لایحه آبخیزداری در کمیسیون‌های تخصصی دولت در حال بررسی است مرداد بود که آقای رئیس‌جمهور دس...
لایحه آبخیزداری به هیئت دولت ارسال شد

لایحه آبخیزداری به هیئت دولت ارسال شد

شبکه یک- 21 مهر 1401- 21:00| وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه 34 گردهمایی فرماندهان مهندسی رزمی جهاد سازندگی با اعلام این خبر گفت: این لایحه با دستور رئیس‌جمه...