آغاز فروش نفت در بورس انرژی از روز دوشنبه

آغاز فروش نفت در بورس انرژی از روز دوشنبه

محسن خجسته مهر با اشاره به آغاز فروش نفت در بورس انرژی از فردا ۲۲ اسفند، گفت: متناسب با ظرفیت کنونی بازار سالانه ۳۶ میلیون بشکه نفت خام و ۳۶ میلیون بشکه میعا...