یارانه یک میلیون تومانی برای هر کودک ایرانی

یارانه یک میلیون تومانی برای هر کودک ایرانی

دولت سیزدهم در تازه‌ترین اقدام خود در راستای تحقق طرح راهبردی امنیت غذایی، افزایش رفاه زندگی مردم و خصوصا دهک‌های کم‌درآمد جامعه، طرحی را به م...