صندلی قرمز؛ گفت وگوی نوروزی با دبیر کل جمعیت هلال احمر

صندلی قرمز؛ گفت وگوی نوروزی با دبیر کل جمعیت هلال احمر

دبیرکل جمعیت هلال احمر: هلال احمر جمعیتی است که از خود مردم و برای مردم است. نقش مردم را باید تعریف کنیم. مردم کمک و مشارکت می‌کنند.
قسمت چهارم صندلی قرمز؛ نقش‌آفرینی در عرصه‌های بین‌المللی

قسمت چهارم صندلی قرمز؛ نقش‌آفرینی در عرصه‌های بین‌المللی

گفت‌وگوی نوروزی با دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر را ببینید
قسمت ‌سوم صندلی قرمز؛ تحول در راه است

قسمت ‌سوم صندلی قرمز؛ تحول در راه است

گفت‌وگوی نوروزی با دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر را ببینید
صندلی قرمز: گفتگوی نوروزی با رئیس جمعیت هلال‌احمر(قسمت دوم)

صندلی قرمز: گفتگوی نوروزی با رئیس جمعیت هلال‌احمر(قسمت دوم)

صندلی قرمز: گفتگوی نوروزی با رئیس جمعیت هلال‌احمر(قسمت دوم)
قسمت اول صندلی قرمز:مصاحبه با رئیس جمعیت هلال احمر

قسمت اول صندلی قرمز:مصاحبه با رئیس جمعیت هلال احمر

قسمت اول صندلی قرمز:مصاحبه با رئیس جمعیت هلال احمر