افزایش سرمایه صبا تامین به ۱۱۵۰۰ میلیارد تومان

افزایش سرمایه صبا تامین به ۱۱۵۰۰ میلیارد تومان

در مجمع عمومی فوق العاده اتفاق افتاد؛ تصویب افزایش سرمایه ۴۰۰۰ میلیارد تومانی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سید محمدجواد میرطاهر،مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذار...
وحید حسن پور، مدیرعامل شرکت کارگزاری صبا تامین

وحید حسن پور، مدیرعامل شرکت کارگزاری صبا تامین

وحید حسن پور، مدیرعامل شرکت کارگزاری صبا تامین