رشد ۱۷ درصدی فروش کل محصولات "شکبیر"

رشد ۱۷ درصدی فروش کل محصولات "شکبیر"

تحقق ظرفیت اسمی واحد‌های پلمیری پتروشیمی امیرکبیر در هفت ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ شرکت پتروشیمی امیرکبیر در دوره منتهی به مهر ماه ۱۴۰۱ توانست عملکرد مطلوبی از ...