برگزیده اخبار یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
برگزیده اخبار یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
انتقاد مهدی چمران به دولت در یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

انتقاد مهدی چمران به دولت در یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

انتقاد مهدی چمران به دولت در یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
برگزیده اخبار یکصد و چهل و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و چهل و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و چهل و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
برگزیده اخبار یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
برگزیده اخبار یکصد و چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
نطق پیش از دستور جعفر شربیانی در یکصد و سی و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

نطق پیش از دستور جعفر شربیانی در یکصد و سی و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

نطق پیش از دستور جعفر شربیانی در یکصد و سی و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
برگزیده اخبار یکصد و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
برگزیده اخبار یکصد و دومین امین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و دومین امین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و دومین امین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
پیگیری موضوع سرویس مدارس دانش آموزان استثنایی در جلسه شورای شهر تهران

پیگیری موضوع سرویس مدارس دانش آموزان استثنایی در جلسه شورای شهر تهران

شبکه پنج - 9 اسفند 1401- 18:00| در جلسه امروز شورای شهر همچنین موضوع پرداخت علی‌الحساب به رانندگان سرویس مدارس استثنایی مطرح شد و عضو شورا به شهرداری تذ...
پیگیری مشکل سرویس مدارس استثنایی

پیگیری مشکل سرویس مدارس استثنایی

شبکه پنج- 1 اسفند 1401- 18:00| گره مشکل سرویس مدارس کودکان استثنایی هنوز باز نشده این در حالی است که سه‌شنبه هفته قبل این موضوع در صحن علنی شورای اسلام...
برگزیده اخبار یکصد و سی امین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و سی امین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و سی امین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
برگزیده اخبار یکصد و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
برگزیده اخبار یکصد و بیست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و بیست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و بیست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
سخنان مهدی چمران در جمع خبرنگاران در جلسه 126 شورای اسلامی شهر تهران

سخنان مهدی چمران در جمع خبرنگاران در جلسه 126 شورای اسلامی شهر تهران

سخنان مهدی چمران در جمع خبرنگاران در جلسه 126 شورای اسلامی شهر تهران
برگزیده اخبار یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
نطق پیش از دستور پرویز سروری در جلسه 124 شورای اسلامی شهر تهران

نطق پیش از دستور پرویز سروری در جلسه 124 شورای اسلامی شهر تهران

نطق پیش از دستور پرویز سروری در جلسه 124 شورای اسلامی شهر تهران
نطق پیش از دستور علی اصغر قائمی در جلسه 122 شورای اسلامی شهر تهران

نطق پیش از دستور علی اصغر قائمی در جلسه 122 شورای اسلامی شهر تهران

نطق پیش از دستور علی اصغر قائمی در جلسه 122 شورای اسلامی شهر تهران
گزارش علیرضا نادعلی از جلسه 120 شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش علیرضا نادعلی از جلسه 120 شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش علیرضا نادعلی از جلسه 120 شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران
تهران 20: نامه شورای شهر به سران قوا در خصوص آلودگی هوا

تهران 20: نامه شورای شهر به سران قوا در خصوص آلودگی هوا

شبکه پنج- 17 دی 1401- 20:08 | برنامه تهران 20 با موضوع: نامه شورای شهر به سران قوا در خصوص آلودگی هوا مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: با یکی از ...
برگزیده اخبار یکصد و نوزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و نوزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و نوزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
برگزیده اخبار یکصد و هجدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و هجدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و هجدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
برگزیده اخبار یکصد و هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
برگزیده اخبار یکصد و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
برگزیده اخبار یکصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
برگزیده اخبار یکصد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
برگزیده اخبار یکصد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
برگزیده اخبار یکصد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
برگزیده اخبار یکصد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
برگزیده اخبار یکصد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار یکصد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
برگزیده اخبار صد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار صد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار صد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
حضور کودکان در جلسه 96 شورای اسلامی شهر تهران به مناسبت روز کودک

حضور کودکان در جلسه 96 شورای اسلامی شهر تهران به مناسبت روز کودک

حضور کودکان در جلسه 96 شورای اسلامی شهر تهران به مناسبت روز کودک
تذکر حبیب کاشانی در نود و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

تذکر حبیب کاشانی در نود و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

تذکر حبیب کاشانی در نود و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
برگزیده اخبار نود و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار نود و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار نود و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
برگزیده اخبار هشتاد و ششمین و هشتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار هشتاد و ششمین و هشتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار هشتاد و ششمین و هشتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
برگزیده اخبار هشتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار هشتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار هشتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
برگزیده اخبار نودمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار نودمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار نودمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
برگزیده اخبار نود و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار نود و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار نود و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
برگزیده اخبار نود و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار نود و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار نود و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
برگزیده اخبار هشتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار هشتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار هشتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
برگزیده اخبار هشتاد و دومین و هشتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار هشتاد و دومین و هشتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار هشتاد و دومین و هشتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
برگزیده اخبار هشتاد و چهارمین و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار هشتاد و چهارمین و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

برگزیده اخبار هشتاد و چهارمین و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
پادکست خبری شماره 6 شورای اسلامی شهر تهران

پادکست خبری شماره 6 شورای اسلامی شهر تهران

پادکست خبری شماره 6 شورای اسلامی شهر تهران
پادکست خبری شماره 3 شورای اسلامی شهر تهران

پادکست خبری شماره 3 شورای اسلامی شهر تهران

پادکست خبری شماره 3 شورای اسلامی شهر تهران
پادکست خبری شماره 4 شورای اسلامی شهر تهران

پادکست خبری شماره 4 شورای اسلامی شهر تهران

پادکست خبری شماره 4 شورای اسلامی شهر تهران
پادکست خبری شماره 2 شورای اسلامی شهر تهران

پادکست خبری شماره 2 شورای اسلامی شهر تهران

پادکست خبری شماره 2 شورای اسلامی شهر تهران
پادکست خبری شماره 1 شورای اسلامی شهر تهران

پادکست خبری شماره 1 شورای اسلامی شهر تهران

پادکست خبری شماره 1 شورای اسلامی شهر تهران
گزارش علیرضا نادعلی از نودمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش علیرضا نادعلی از نودمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

گزارش علیرضا نادعلی از نودمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران