ارتباط تلفنی با "حجت الاسلام والمسلمین سید حمید علم الهدی "مورخ 1401/11/05

ارتباط تلفنی با "حجت الاسلام والمسلمین سید حمید علم الهدی "مورخ 1401/11/05

ارتباط تلفنی با "حجت الاسلام والمسلمین سید حمید علم الهدی ،برادر شهید سید حسین علم الهدی " در رادیو سرو ،مورخ 1401/11/05، جهت دریافت اپلیکیشن رادی...