فیلم/ سیزدهمین نشست شورای سیاست گذاری کنگره بین المللی شهید طهرانی مقدم

فیلم/ سیزدهمین نشست شورای سیاست گذاری کنگره بین المللی شهید طهرانی مقدم

سیزدهمین نشست شورای سیاست گذاری کنگره بین‌المللی شهید حسن طهرانی مقدم در دانشگاه شهید رجایی برگزار شد.