فرصت دو هفته ای برای تعیین تکلیف تغییر اساسنامه صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس

فرصت دو هفته ای برای تعیین تکلیف تغییر اساسنامه صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس

شبکه خبر- 3 خرداد 1402- 11:30 |پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه نشست کمیسیون های مجلس از فرصت دو هفته ای به مرتضوی وزیر تعاون برای تعیین تکلیف ...